Björn Ljung (L) Ordförande AB Stockholmshem, Dennis Wedin (M) Bostads- och fastighetsborgarråd och ordförande AB Familjebostäder vill att fler bostäder i Stockholm byggs i trä. Foto: Stockholms stad

DEBATT: Vi ska bygga i trä för miljön – och för att sänka hyresnivåerna

Bostadsbristen är idag en av Stockholm största utmaningar. Att säga nej till ett specifikt byggmaterial som är miljövänligt, är direkt oseriöst, skriver Dennis Wedin (M) Bostads- och fastighetsborgarråd och ordförande AB Familjebostäder och Björn Ljung (L) ordförande AB Stockholmshem i en slutreplik om trähus

  • Publicerad 14:58, 18 nov 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Stockholms stad ska hela tiden sträva efter att bygga så miljövänligt och billigt som möjligt, så att fler stockholmare ska kunna komma in på bostadsmarknaden. Men att som Sverigedemokraterna motsätta sig ett miljövänligt byggmaterial är inte ansvarsfullt. Sanningen är att moderna träbyggnationer är brandsäkra, klimatsmarta och nödvändiga för att Stockholm ska kunna utvecklas mot en klimatneutral stad. Dessutom kan de byggas i serieproduktion vilket får ner hyresnivåerna, som i projektet Stockholmshus.

DEBATT: "Därför vill vi inte att Stockholm ska bygga flerfamiljshus av trä"

Att bygga med trästommar, eller med träfasad, sparar både resurser och minskar utsläppen. Trästommar kan exempelvis minska koldioxidutsläppen med uppemot 85 procent gentemot betong. Trä skapar också nya möjligheter att däcka över vägar, bygga nya våningar och radhus på befintliga tak. Man ska givetvis se till den samlade klimatpåverkan och livscykelperspektivet, och inte stirra sig blind på ett specifikt byggmaterial, men att bygga i trä är alltmer ett viktigt alternativ.

"Vi tar bostadsbristen på allvar"

Den grönblåa majoriteten tar Stockholms bostadsbrist på allvar. Vi vet att många stockholmare idag har svårt att komma in på bostadsmarknaden. En viktig ambition är att bygga billigare bostäder. Ett byggprojekt där vi kombinerar miljötänk och pressar hyresnivåerna är Stockholmshusen. Flera av dessa byggs i trä, och fastigheterna i projektet ska nå märkningen ”miljöbyggnad silver”, oberoende vilket byggmaterial som används.

DEBATT: Vi ska bygga mer av Stockholm i trä

Men Sverigedemokraternas motstånd till att bygga i trä innebär exempelvis ett nej till nya bostadshus vid Bällsta strand och ett nej till världens största bostadshus med träfasad och trästomme i Hagastaden. Givet den bostadsbrist som Stockholm står inför vore det oansvarigt. Kritiken som lyfts handlar om säkerheten, men sanningen är att brandrisken i nybyggda flerbostadshus i trästomme inte är större än i konventionella flerbostadshus. Brandskyddsföreningen och alla ledande försäkringsbolag i Sverige gör samma bedömning.

Bostadsbristen är idag en av Stockholm största utmaningar. Att säga nej till ett specifikt byggmaterial som är miljövänligt, är direkt oseriöst. 

Dennis Wedin (M) Bostads- och fastighetsborgarråd och ordförande AB Familjebostäder

Björn Ljung (L) Ordförande AB Stockholmshem