Det nya förslaget på fastighetsskatt drabbar både villaägare och de i bostadsrätter, menar Moderaterna i ett debattinlägg. Foto: Arkivbild: Åsa Sommarström

Debatt: Vi säger definitivt nej till återinförd fastighetsskatt

"Stockholmsregionen har en stor tjänstesektor som har drabbats hårt i krisen. Nu hotar regeringen familjer i Stockholmsregionen med en återinförd fastighetsskatt, något vi säger definitivt nej till", skriver Moderater i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 12 feb 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Sverige hade allvarliga problem redan före coronakrisen. Vid sidan av brottligheten var arbetslösheten hög och den ekonomiska tillväxten bland de lägsta i EU. Stockholmsregionen har en stor tjänstesektor som har drabbats hårt i krisen. I stället för att stötta huvudstadsregionen drar regeringen in på infrastruktursatsningar och höjer utjämningsskatten, som till stor del betalar för vanskötseln av Malmö. Nu hotas dessutom familjer i Stockholmsregionen av en återinförd fastighetsskatt, något vi säger definitivt nej till.

Regeringen ökar offentliga utgifter

Moderaternas budgetförslag tillför resurser för att öka tryggheten och knäcka kriminaliteten. I budget finns också reformer som bekämpar arbetslösheten. Vår politik stärker drivkrafterna för att jobba och investera. Så att alla som så jobbar kan få mer i lön samtidigt som välfärdens finansiering säkras. Vi vill även sänka skatten kraftigt för pensionärer. 

Regeringen å sin sida ökar de offentliga utgifterna till låg nytta för skattebetalarna. De vill exempelvis starta fler myndigheter och betala högt bistånd. För att finansiera detta vill de införa nya skatter som slår mot hushållens ekonomi och skapar problem i vardagen. Två exempel är skatten på plastpåsar och höjningen av skatterna på bilen. När flera förslag om att återinföra fastighetsskatten presenteras, ökar det också osäkerheten kring det egna boendet. 

Fastighetsskatten skulle slå särskilt hårt mot Stockholms län. De förslag som diskuteras kan innebära en skattehöjning upp till 40 000 kronor för en genomsnittlig villa. Det kommer även slå hårt mot bostadsrätter. 

Dålig skatt

Fastighetsskatten är en dålig skatt då den beskattar redan intjänade pengar en gång till. Den gör det även möjligt för politiker att ta ut mer skatter, utan att bry sig om jobb och tillväxt. Därtill skapas en otrygghet kring det egna hemmet och inte minst pensionärer får leva med ett ständigt hot om att behöva flytta på grund av skattehöjningar.  

Moderaterna tycker det är bra att man äger och tar hand om sitt hem. Hemmet ska vara en trygg plats, oavsett om man äger eller hyr. Att svänga vänster i bostadspolitiken, med försvagad äganderätt, återinförd fastighetskatt och nya miljonprogram är dåligt för tryggheten och hela ekonomin.