Säger nej. Sverigedemokraterna tänker inte rösta för att skicka det nya förslaget för Lundagatan till granskning. Foto: Utopia arkitekter/Stockholms stad

DEBATT: "Vi röstar nej till nya byggplanen för Lundagatan"

Att rösta nej till att överexploatera denna begränsade grönyta är ett sätt att visa att vi menar allvar med det vi säger. Vi bryr oss. På riktigt!, skriver Peter Wallmark, gruppledare för Sverigedemokraterna i Stockholm.

  • Publicerad 09:40, 26 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I dag tas det omdebatterade beslutet upp i Stadsbyggnadsnämnden om att bebygga ett smalt grönområde mellan Lundagatan och kvarteret Marmorn på Västra Södermalm. Stockholm växer och det är av stor vikt att det byggs bostäder, det är nog alla överens om. Att uppföra nya bostäder i en miljö som innerstaden ger den fördelen att infrastruktur och annan service som de som flyttar in behöver, redan finns på plats.

Nya planen för Lundagatan väntas få ja

Sverigedemokraterna har ingenting emot att staden förtätas, det finns områden innanför tullarna som lämpar sig väldigt väl för ny bebyggelse, liksom det finns områden som är direkt olämpliga att bebyggas. De föreslagna husen längs med Lundagatan tillhör definitivt den senare kategorin.

Om föreslaget bygglovet beviljas blir Lundagatan trång och mörk, träd, som behövs för luftrening och bullerdämpning, måste fällas och den gröna spridningskorridoren försvinner. En annan tråkig effekt är att den helhetsverkan som nu kan upplevas runt det blåmärkta storgårdskvarteret Marmorn, går förlorad. Området där de nya husen planeras att byggas utgörs idag av en lugn, grön miljö som ger ett stort mervärde både för boende och besökare. Genomförs föreslagen exploatering går detta så viktiga mervärde förlorat.

Sverigedemokraterna värnar alltid en god livsmiljö för Stockholmarna. Staden ska utvecklas varsamt i samklang med historien. Att rösta nej till att överexploatera denna begränsade grönyta är ett sätt att visa att vi menar allvar med det vi säger. Vi bryr oss. På riktigt!

Peter Wallmark, gruppledare (SD)