Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF och Carl Nordblom, distriktsordförande MUF Stockholm. Foto: Pressbild

DEBATT: "Vi riskerar en generation i utanförskap"

Arbetslösheten drabbar unga stockholmare hårt. Därför föreslår MUF ett antal åtgärder de vill se.

  • Publicerad 14:11, 1 jul 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Även om ingen studentsång från utspring och studentflak har hörts i år har många ungdomar tagit studenten i Stockholm. Men den ljusnande framtid tycks nog fjärran för dem. Med en arbetslöshet som knaprar sig upp mot tio procent på en nationell nivå, och där vi vet att ungdomar är särskilt utsatta, kan utsikterna att få ett jobb vara små. Arbetskraftsundersökningen som SCB presenterade i slutet vid maj gav vid handen att 8,2 procent var arbetslösa redan då. Arbetsförmedlingens prognoser visar att arbetslösheten bland unga kommer vara över 15 procent 2021, med över 95 000 arbetslösa unga i februari månad. För många är sommarjobbet under eller direkt efter gymnasiet den första foten in på arbetsmarknaden. Den här sommaren håller dock coronapandemin världen i ett järngrepp.

Inom hotell- och restaurangnäringen, där många ofta får sitt första sommarjobb, har företagen drabbats av enorma intäktsbortfall, och av dem som inte redan gått i konkurs har många fått göra sig av med stora delar av personalstyrkan. Efterfrågan på sommarjobbare är då knappast skriande.

För att underlätta ungdomarnas situation på arbetsmarknaden behöver ett antal åtgärder vidtas:

1. Undanta de första förvärvsinkomsterna från skatt. Moderata Ungdomsförbundet har föreslagit att de första 500 000 kronorna som en person tjänar ska vara skattefria. För arbetsgivare innebär det en stor risk att anställa någon utan arbetslivserfarenhet. Genom ett borttagande av skatten kan arbetsgivare erbjuda lägre ingångslöner i början vilket medför att fler arbetsgivare vågar anställa unga.

2. Krav på motprestation för bidrag. Att ställa krav visar att samhället bryr sig. Det värsta som kan hända för en ung människa är att hon slussas rakt in i passivitet. Alla som har arbetsförmåga bör därför avkrävas någon typ av motprestation för försörjningsstöd. Det kan exempelvis handla om att underhålla gator och parker i kommunen eller att utbilda sig inom något bristyrke. Flera borgerligt styrda kommuner har infört krav på motprestation, däribland Växjö kommun där man sett mycket goda effekter av åtgärden. Så länge man håller sig sysselsatt blir tröskeln in på arbetsmarknaden lägre. Ingen kommun borde tillåtas ge ut försörjningsstöd utan att kräva någonting av mottagaren.

3. Tydligare krav och förväntningar på att ta vilket jobb som helst på arbetsmarknaden. Samtidigt som jord- och skogsbruket skriker efter arbetskraft går många ungdomar sysslolösa. I coronapandemins spår har det blivit tydligt hur beroende dessa näringar är av utländsk arbetskraft som kommer hit och säsongsarbetar. Varför kan inte svenska ungdomar plocka bär och plantera skog?

När arbetslösheten nu skenar är det viktigare än någonsin att vi inte lämnar ungdomarna i sticket. Annars riskerar vi en generation i utanförskap och det får konsekvenser under flera decennier framöver.