För att vända på situationen behöver vi också prata om allt positivt som händer i vårt område. Där spelar civilsamhället en väldigt viktig roll, skriver Mansur Jama, Tomas Beer, Tiemon Okojevoh och Lisa Carlbom, Miljöpartister i Järva. Foto: Privat

Debatt: Vi politiker behöver civilsamhället för att lösa problemen i Järva

Vi politiker har inte lyckats med en av våra huvuduppgifter – att få de som bor i vårt område att veta om sina rättigheter och möjligheter. Vi behöver bli bättre på detta. För det är bara tillsammans som vi får slut på våldet i våra stadsdelar, skriver MP i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista.

  • Publicerad 06:15, 11 okt 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

För tio dagar sedan samlades mammor, pappor, syskon och vänner från Järvastadsdelarna för att tillsammans demonstrera mot det vansinniga våldet som måste få ett slut.

Föräldrarna har fått nog av våldet – stor demonstration

Huvudrubrikerna i den 34-punktlista som presenterades var demokrati, arbetsmarknad, utbildning och skola, polis och rättsväsende, lagstiftning, bostadspolitik, hälsa, civilsamhället och sociala frågor.

Initiativtagarna skickar viktiga budskap till oss politiker. Att vi behöver prioritera dessa områden ytterligare är tydligt, liksom att politiken behöver bli tydligare med de satsningar som sker och som är på gång. Om de som ska få ta del av satsningarna inte vet om dem, har de då skett?

Normalisera aldrig våldet

Det finns inget enkelt svar på varför våldet eskalerar; förklaringarna är många och går in i varandra. Vi kan prata om skolans uppgift, om socialens uppgift, om polisens uppgift, om arbetslösheten, om den hårdare stämningen i samhället, om rasismen som breder ut sig, med mera.

En viktig del som vi behöver arbeta intensivt emot är normalisering av våldet. Vi behöver minnas och sörja ihop och vi behöver som kommun finnas där och stötta upp när det sker, varje gång utan undantag.

Satsningar har gjorts för att det ska fungera: bland annat har socialtjänsten fått ytterligare resurser för detta.

Prata om det positiva

För att vända på situationen behöver vi också prata lösningar och om allt positivt som händer i vårt område. Där spelar civilsamhället en väldigt viktig roll; civilsamhället som anordnar läxhjälp på våra bibliotek och folkets hus; som ordnar fotbollsturneringar både på dagtid och på natten. Där finns en kraft som vi i politiken ska underlätta för!

De senaste åren har en satsning genomförts på våra skolor som vi nu ser resultatet på, nämligen att fler går idag ut med gymnasiebehörighet. En satsning som kommer att fortsätta.

Vi är väldigt stolta över våra medborgarkontor som har som huvuduppgift att informera de som bor i vårt område om sina rättigheter.

Jobba mer med lokalsamhället

Sen ett år tillbaka är också polishuset i Rinkeby äntligen i full gång och har en önskan att jobba mer med lokalsamhället.

Ledningen i Lokalpolisområde Järva visar på en stor insikt kring området och har en stor medvetenhet kring behovet av att vara noggrann i bemötandet.

Det vi i politiken alltid behöver jobba mer med är att uppfylla vårt ansvar att bygga fler lägenheter med överkomliga hyror, skapa arbetstillfällen, möjliggöra för ensamstående mammor att hinna med sina barn och ha en fungerande ekonomi, ha ett skolväsende som har tid att se alla eleverna, med mera.

Vi behöver som politiker bli duktigare att jobba över våra gränser: kommunen, regionen och riksdagen. Vi tre behöver varandra speciellt när vi behöver säkerställa ytterligare att sorgen som finns hos så många fångas upp.

Vi har inte lyckats

34-punktlistan är väldigt intressant av många anledningar. Det som gör oss främst glada är att den kommer från mammor, pappor, syskon och vänner. De som behöver höras i debatten men som inte hörs vanligtvis.

Men den är också intressant eftersom den visar att vi som styrande politiker inte har lyckats med en av våra huvuduppgifter – att få de som bor i vårt område att veta om sina rättigheter och möjligheter. Vi behöver bli bättre på detta! För det är bara tillsammans som vi löser situationen.