INSATSER MOT VÅLDET. Staden och andra måste göra mer för att motverka brottsligheten enligt trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD). Foto: Rasmus Panagiotis Columbus/Sacharias Källdén

DEBATT: "Vi måste trycka tillbaka brottsligheten"

Vår ambition är att dagens 41 kommunala ordningsvakter ska bli 100 innan årets slut. Samtidigt arbetar vi brett genom förebyggande insatser i syfte att motverka att unga hamnar i en kriminell bana. I samarbete med polisen sätts dessutom fler kameror upp på allmänna platser där ett stort antal människor rör sig, skriver trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD).

  • Publicerad 14:50, 17 apr 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Förra veckan var en förödande vecka för tryggheten i Stockholm. I torsdags kom beskedet att två unga män hittats skjutna till döds i Sätra. Dagen därpå sköts ytterligare en man till döds i samma område. Senare på eftermiddagen kom uppgifter om att två ordningsvakter, som verkade på uppdrag av Stockholms stad, blivit beskjutna vid Årsta torg.

Sätra i sorg efter misstänkt dubbelmord

Händelserna är bara några exempel på våldsamma incidenter som inträffat i Stockholm den senaste tiden. Polisen säger att Stockholm drabbats av en våldsvåg. Hittills i år har åtta dödsskjutningar ägt rum i staden och ännu har april månad inte passerat. Samtidigt uppger polisen att de lider av stor och omfattande underbemanning. De saknar resurser för att hantera den kriminalitet som råder. Följden blir att rån, stöld och sexualbrott prioriteras bort när brottsligheten blir svårhanterlig, grövre och allt mer dödlig.

I takt med att kriminaliteten har växt har även otryggheten ökat runt om i staden. Enligt Brå:s nationella trygghetsundersökning 2018 är otryggheten både stor och utbredd, inte minst bland kvinnor. Känslan av otrygghet har ökat i hela Stockholm men högst är siffran i Järva-området och i Skärholmen.

Två gripna för mordförsök i Årsta

Vår ambition är att dagens 41 kommunala ordningsvakter ska bli 100 innan årets slut. Samtidigt arbetar vi brett genom förebyggande insatser i syfte att motverka att unga hamnar i en kriminell bana. I samarbete med polisen sätts dessutom fler kameror upp på allmänna platser där ett stort antal människor rör sig, både för att avskräcka från brott och öka tryggheten men även för att de ska fungera till bevisföring av begångna brott.

Alla människor som bor och verkar i Stockholm ska kunna röra sig fritt utan att känna sig otrygga. Men den senaste tidens våldsdåd är tydliga indikationer på att ökade resurser krävs. När det går så långt att polisen tvingas prioritera bort vissa typer av brott måste staden agera för att säkra trygga miljöer. Polisen måste bli fler till antalet, men tills dess att så sker måste staden få använda ordningsvakter som kan röra sig fritt där behoven är som störst.

"Ordningsvakterna borde få verka fritt i staden"

Genom dessa insatser försöker vi hjälpa polisen efter bästa förmåga, men vi vill också att polisen ska få möjlighet att i större utsträckning låta stadens ordningsvakter komplettera dem där det finns uppenbara behov. Ordningsvakternas befogenhet att verka borde inte begränsas till enskilda torg eller knutpunkter, utan för att maximera nyttan måste dessa kunna verka i hela staden.

Det finns studier som visar att synlig uniformpersonal bidrar till ökad trygghet, oavsett om det är polis, väktare eller ordningsvakter. Men den föråldrade lagstiftningen är avsedd för en svunnen tid och den begränsar stadens handlingsutrymme när det kommer till att tillsätta resurser som bistår i det trygghetsskapande arbetet. Därför vill vi se att lagstiftningen ses över och moderniseras utifrån dagens klimat som kännetecknas av en råare kriminalitet. Dagens utmaningar med ökad otrygghet kan inte bemötas med en föråldrad lagstiftning från 1980.

Att Stockholms stad vill dra sitt stå till stacken för ökad trygghet får inte ses som ett större dilemma än det ökade våldet. När de kriminella försöker sätta skräck i sina medmänniskor genom att utöva våld mot civila och ordningsmakten får vi inte låta oss skrämmas. Istället måste vi kraftsamla och samarbeta för att trycka tillbaka den brottslighet som råder.

Erik Slottner (KD), Trygghetsborgarråd i Stockholms stad