Christine Lorne (C) ordförande i Folkhälsoberedningen Foto: Henrik Juhlin

Debatt: Vi måste se till att det är lätt att välja cykel i stället för bilen eller bussen

Genom en god folkhälsa kan både öka välbefinnandet hos våra medborgare samtidigt som vi minskar belastningen på sjukvården, skriver Christine Lorne (C) i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 16 mar 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Nu ökar vi takten i det förebyggande folkhälsoarbetet i Stockholmsregionen. En god folkhälsa innebär att befolkningen mår bra och att fler människor både kan hålla sig friska längre och leva längre liv.

Enligt forskare kan medellivslängden ökas med hela 16 år i regionen om man förebygger de risker som finns under en livstid. Genom en god folkhälsa kan både öka välbefinnandet hos våra medborgare samtidigt som vi minskar belastningen på sjukvården.

Regionen har en viktig roll i att driva och uppmuntra fler samhällsaktörer att bedriva ett aktivt folkhälsoarbete. Framöver ska alla regionens verksamheter utvärdera hur beslut som tas påverkar folkhälsan.

För mycket stillasittande

Det handlar om allt från hur rulltrappan placeras i förhållande till trapporna i tunnelbaneuppgångar till att det ska vara enklare för barn och unga att cykla till skolan.

Vi har flera utmaningar i länet där stillasittande, dåliga kostvanor och rökning är några. Vi vet att idag cyklar barn och unga hälften så mycket som de gjorde på 90-talet och en global undersökning av skolbarns hälsovanor hamnade svenska barn i botten när det gällde fysisk aktivitet.

När vi bygger samhället måste vi se till det är lätt att välja cykel eller gång istället för bilen eller bussen. Inte minst för att minska risken för ohälsa senare i livet. Situationen är som värst i socioekonomiskt utsatta områden.

Folkhälsans vikt

Därför satsar vi där på att ge hälsoinformation fler erbjuds stöd av hembesöksprogrammet från barnavårdscentralen och samverkan med kommunerna kring folkhälsans vikt kommer att öka.

En Folkhälsopolicy som nu tagits fram utgår från grunden att alla människor ska få likvärdiga möjligheter att nå den bästa hälsa som är individuellt möjligt.