Protest. Elvy Svennerstål (L) håller inte med insändaren om att Danderyds kommun har varit idel i frågan om Roslagsbanan. Foto: Sacharias Källdén/privat (kollage)

DEBATT: Vi har protesterat länge – vi ger oss inte!

Elvy Svennerstål (L) svarar på insändaren från "Tågresenär från Danderyd" som undrar varför Danderyds kommun inte protesterat tidigare kring Roslagsbanan.

  • Publicerad 14:10, 23 apr 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Signaturen ”Tågresenär från Danderyd” frågar sig varför Danderyds kommun inte protesterat tidigare mot den kraftigt ökade genomfartstrafiken på Roslagsbanan. Detta då kommunen ju är så berörd av försämringarna.

Som ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden kan jag försäkra att nämnden sedan mycket länge driver ett idogt arbete för att få SL att påvisa att planerad trafikökning är förenlig med miljöbalken. Reaktionen har ofta varit avvisande eller ofullständig, och därför har vi skärpt kraven. Svar som nu väntas avgör hur vi går vidare. Vi har bland annat begärt få veta vilka alternativa trafikslag som utretts.

Liberalernas har i snart 50 år krävt utbyggd tunnelbana för att avlasta Roslagsbanan och E18. Vi ger oss inte! Det är vår skyldighet att värna invånarna från hälsovådlig miljöbelastning och mot nedläggning av tågstationer. Vi vill ha hållbara och säkra trafiklösningar.

Regionen föreslår att slopa tre stationer på Roslagsbanan