Digital. Även byggbranschen behöver digitaliseras, anser debattskribenterna. Foto: Arkivbild: Anna Z Ek

Debatt:. "Vi har allt att vinna och bara vår oro att förlora."

Digitaliseringen möjliggör effektivisering i många branscher, men i byggbranschen går utvecklingen långsamt. Med digitala verktyg kan byggbranschen i Stockholms län bidra till att spara tid och pengar, minska miljöpåverkan och samtidigt öka säkerheten för de anställda, skriver företrädare för Cramo.

  • Publicerad 12:06, 2 okt 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Regeringen släppte nyligen sin budgetproposition för 2021. Vi är glada att man där lyfter potentialen av en digital samhällsbyggnadsprocess och därför har inlett ett arbete för att utveckla den digitala informationsförsörjningen.

Digitaliseringen står högt på dagordningen i byggbranschen och har aktualiserats ytterligare till följd av coronakrisen. En rapport från Tillväxtverket visade nyligen att byggbranschen är en av de minst digitaliserade branscherna i Sverige.

Det finns sedan tidigare en generell oro för att digitaliseringen och automatiseringen kan komma att effektivisera bort arbetstillfällen. Dessutom har coronakrisen – med all rätta – skapat ytterligare rädsla för att förlora jobbet.I dag arbetar ungefär 84 000 invånare i Stockholms län inom industri- och byggbranschen.

Vi vill belysa att digitaliseringen inte handlar om att göra människor överflödiga. Istället finns mycket att vinna. Digitala verktyg kan till och med möjliggöra för byggbranschen i Stockholms län att fortsätta jobba som planerat i coronatider eftersom det underlättar social distansering och möjliggör nya arbetssätt. Därför vill vi lyfta fram fyra konkreta fördelar:

1. Förbättrat arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Genom att digitalisera arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet kan viktiga processer för att uppfylla lagkrav göras enklare, till exempel genom dokumentation av riskbedömningar och regelbunden kontroll av utrustning. Det minskar risken för olyckor.

2. Minskad miljöpåverkan. Digitala lösningar kan bli avgörande för att vi ska kunna bygga mer hållbart. Det kan till exempel underlätta insamlandet av den data som behövs för att kunna avgöra om en byggnad klarar klimatdeklarationen, inte minst med tanke på att detta blir obligatoriskt från och med den 1 januari 2022.

3. Snabbare byggprocesser. Byggprojekt innefattar komplexa projekteringshandlingar. Att arbeta med dem digitalt gör det enklare att skapa överblick och genomföra nödvändiga revideringar. Det kan ge stora tidsbesparingar och snabba på byggprocessen.

4. Ökad lönsamhet. Till sist finns det förstås stora potentiella ekonomiska vinster i att med hjälp av digitala lösningar skapa sig en systematisk överblick över till exempel materialåtgång, transporter och energianvändning, i syfte att effektivisera verksamheten.

Om byggbranschen i Stockholms län satsar på att öka takten i digitaliseringen så är vi övertygade om att branschen kommer att få mångfalt tillbaka. Vi har allt att vinna och bara vår oro att förlora.