Priset för köp av elbilar väntas vara på samma nivå som för bensin-och dieselbilar i mitten av 2020-talet, skriver företrädarna för Klimatgruppen och Naturskyddsföreningen.

Debatt: Vi behöver ett svenskt förbud mot fossila bränslen 2030

Framtiden för Stockholmsregionen är elbilar. Kollektivtrafiken måste samtidigt bli det snabbaste och billigaste alternativet. Politikerna behöver ta beslut om fossilförbud redan i början av nästa mandatperiod, skriver Klimatgruppen och Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

  • Publicerad 06:15, 22 okt 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vi befinner oss i en akut klimatkris. Den orsakas huvudsakligen av förbränning av fossila bränslen, som har en direkt uppvärmande effekt på klimatet. De fossila bränslena måste bort – det finns inte längre något alternativ. Därför behöver politikerna fatta beslut om detta redan i början av nästa mandatperiod. Vi kan inte vänta längre.

Samtidigt har vi stockholmare mycket att vinna på om fossilförbudet också kan snabba på utvecklingen mot nollutsläpp av både koldioxid och luftföroreningar i den här regionen.

Biodrivmedel är en kortsiktig övergångslösning och ökade uttag hotar världens skogar. Utsläppen från biodrivmedel som HVO och FAME innebär dessutom ungefär lika stora luftföroreningar som fossildiesel.

Dubbelt så snabbt

Vi måste bli av med alla person- och lastbilar i regionen med förbränningsmotor – och när de har ersatts av el- eller vätgasbilar behöver vi varken fossila bränslen som bensin och dieseleller biobränslen.

Den processen underlättas genom att omsättningen av nya bilar är ungefär dubbelt så snabb i Stockholmsregionen som i Sverige i övrigt. Världens bilindustri ställer nu om till att endast tillverka elbilar, även om de parallellt kommer att försöka sälja ut vad som går av bensin- och dieselbilar samt laddhybrider.

Alla har inte råd att köpa en ny elbil redan idag eller nästa år, men priset för köp av elbilar väntas vara på samma nivå som för bensin-och dieselbilar i mitten av 2020-talet. Samtidigt blir privatleasing och hyrbilsavtal allt vanligare, alternativ som inte innebär en stor kontantinsats.

Betydligt mindre service

El är dessutom billigare än bensin och diesel, som i sin tur kommer att bli dyrare med den stegvist ökade inblandningen av biodrivmedel. Elbilar som har en motor med väsentligt färre rörliga delar förväntas också ha en betydligt längre livslängd och ett mindre servicebehov.

I regionen svarar utsläpp från förbränningsmotorer för upp till 1 000 förtida dödsfall och många fler sjukdomsfall varje år. Barn som växer upp i områden med höga halter av luftföroreningar löper ökad risk att få luftvägsinfektioner, astma och nedsatt lungfunktion.

Framtiden för Stockholmsregionen och världens alla storstäder är elbilar – och en utbyggnad av kollektivtrafiken så att den blir enkelt tillgänglig för alla.

Ändrade prioriteringar

Kollektivtrafiken måste bli det snabbaste och billigaste alternativet för de dagliga arbetsresorna genom en ombyggnad av hela staden där kollektivtrafiken, cykelbanor och gångytor prioriteras och tar över huvudgatorna.

På samma sätt ska kollektivtrafik och cykling prioriteras på de stora infartsvägarna. En höjning av trängselskatten kan användas för att kraftigt sänka biljettpriserna i kollektivtrafiken.

Detta måste till för att Stockholmsregionen ska bli en bättre miljö för oss som bor här och för att vi ska kunna sänka vårt klimatavtryck till 2030.

Gå in HÄR och skriv på för fossilförbud från 2030.