#Ett Sthlm har lyft fram frågan om skolsegregationen i ett antal artiklar. Vissa menar att kvotering till friskolor är enda alternativet. I debattinlägget ger friskolerektorer sin bild av problemet. Foto: Mitt i

Debatt: Vi behöver en skoldebatt som bygger på fakta – inte fördomar

Vi väljer inte bort elever. Hos oss är alla välkomna oavsett bakgrund och förutsättningar, skriver företrädare för förskolor i ett debattinlägg, apropå diskussionen om friskolors intagningssystem i Mitt i:s satsning #Ett Sthlm.

  • Publicerad 06:15, 3 mar 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Debatten om friskolor har senaste tiden tagit fart i media. Friskolors förutsättningar diskuteras av politiker, opinionsbildare och vårdnadshavare även här i Mitt i-tidningarna. Häromveckan intervjuades Stockholms skolborgarråd Isabel Smedberg Palmqvist (L) och oppositionsborgarrådet Kadir Kasirga (S), vice ordförande i utbildningsnämnden om sin syn på skolor och friskolors möjlighet att bedriva verksamhet.

Att friskolor ständigt blir kritiserade bekymrar oss. Om och om igen läser vi påståenden som inte stämmer, som visar att de som diskuterar friskolor har en bild av oss som är helt skild från den verklighet vi ser. Ja, till och med bygger på fördomar. Det är både orättvist och felaktigt. Ska politiker som Palmqvist och Kasirga kunna fatta rätt beslut måste de ha fakta. I intervjun i Mitt i säger Palmqvist bland annat att friskolorna behöver vara med och ta ett större ansvar för att motverka segregationen och bidra till en mer likvärdig skola. Det som bekymrar oss är att ett skolborgarråd uttrycker sig så svepande om oss friskolor. Det går inte att dra alla skolor över en kam, varken fristående eller kommunala.

Självklart diskussion

Självklart ska vi diskutera hur skolor kan bli bättre och mer likvärdiga. Men låt oss lämna uppfattningen om att friskolors urvals- och antagningssystem. Vi väljer inte elever. Vi väljer inte heller bort elever. Hos oss är alla välkomna oavsett bakgrund och förutsättningar.

På Vittra Jakobsberg har vi 45 modersmål representerade bland våra 420 elever från årskurs ett till nio. På Internationella Engelska Skolan i Järfälla är det 41 modersmål bland 558 elever från årskurs fem till nio. På Montessoriskolan Växthuset som också ligger i Jakobsberg går 140 elever från förskoleklass till årskurs sex med 24 modersmål representerade. Vi friskolor bidrar inte till segregation. Tvärtom är vi en del av lösningen på vad som i grunden är ett segregerat bostadsproblem.

Bekymmer med lägre skolpeng

Det bekymrar oss även att både Palmqvist och Kasirga säger sig vara villiga att ge friskolor lägre skolpeng per elev. De hänvisar till att vi inte skulle ha samma ansvar som de kommunala skolorna och därmed har lägre kostnader än de kommunala. Att skära ner på skolpengen för friskolor gör inte svensk skola mer jämlik och leder inte till ökad kvalitet i någon skolform. För att vi ska kunna ge eleverna en bra skola med bra undervisning behövs resurser, samma resurser oavsett huvudman.

Självklart ska förutsättningarna för att ge alla elever bästa möjliga skola kunna diskuteras. Alla skolor kan ha utmaningar, vi har naturligtvis våra, men alla gör också sitt yttersta för att ha en bra undervisning. Vi som arbetar på friskolor vill precis som alla andra att alla landets elever ska få den utbildning de behöver och har rätt till. Alla Sveriges elever har rätt till en utbildning med hög kvalitet.

Driv politik för elevernas bästa

Nu behöver våra ledande politiker bästa möjliga förutsättningar att driva en politik med elevernas bästa i fokus. För att de ska kunna göra det behöver de komma ut till oss i skolkorridorerna och klassrummen och möta våra lärare och elever. Vi hoppas att våra lokala politiker samt Isabel Smedberg Palmqvist och Kadir Kasirga vill besöka våra skolor. Låt oss bidra med vår bild av skolan och avliva några myter om oss friskolor. På det sättet kan vi få en debatt och politik som ger kvalité vilket främjar alla elevers skolgång.