Hur garanterar man att det finns sjuksköterska tillgänglig dygnet runt på alla äldreboenden, något som är långt ifrån verklighet i Stockholm, skriver Leif Styfberg, Pensionärsuppropet. Foto: Michael Erhardsson Mostphotos/Privat

Debatt: Vi är 2,3 miljoner. Vi kan avgöra valet!

Pandemin har visat på avsevärda brister i äldreomsorgen i Stockholmsområdet. Bristen på platser på äldreboenden gör att gamla multisjuka tvingas bo hemma i isolering. De politiska partierna måste bekänna färg, skriver Leif Styfberg, Pensionärsuppropet.

  • Publicerad 06:15, 20 maj 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vi är trötta på välvilliga men till intet förpliktigande utfästelser från partiernas sida.

Vi pensionärer måste göra våra röster hörda. Vi är trötta på att klumpas ihop till ”Våra sköra äldre” som måste värnas.

Gruppen äldre är mycket heterogen. De flesta är aktiva. Var fjärde person i åldersspannet 65–69 år arbetar och var tionde i spannet 70–74 år. Enligt en rapport från SPF Seniorerna bidrog vi 2020 med 136 miljarder kronor till BNP. Viktiga samhällsfunktioner som sjukvård och skola skulle fungera sämre utan oss pensionärer. Vi bidrar indirekt till BNP genom att lämna och hämta barnbarn.

Pandemin en väckarklocka

Samtidigt är det ett faktum att hälsan och orken försämras med åren. Därför måste samhället erbjuda stöd som tar hänsyn till att behoven ändras med ålder och hälsoutveckling.

Pandemin blev en väckarklocka och har visat att det råder avsevärda brister i äldreomsorgen i Stockholmsområdet. Låg bemanning, många outbildade, bristande svenskkunskaper och otillräcklig tillgång på sjuksköterskor och läkare.

Tvingas bo hemma

Ett annat problem i Stockholm är den stora bristen på platser på äldreboenden vilket innebär  att gamla multisjuka tvingas bo kvar hemma i isolering med hemtjänst. Viljan att bygga nya boenden är svag.

Den allmänna pensionen har urholkats under många år. Det drabbar i hög grad pensionärer i ett storstadsområde som vårt med snabbt ökande levnadskostnader.

Vi är många pensionärer. I Stockholms län fanns det 2020 enligt uppgifter från Stockholms stad 384 000 personer som är 65 år eller mer. I hela landet är antalet pensionärer närmare 2,3 miljoner. Vi utgör en betydande andel av väljarkåren. De politiska partierna måste börja lyssna på oss.

Aktivt och självständigt liv

För att få de politiska partierna att bekänna färg är vi några vänner som startat namninsamlingen Pensionärsuppropet. Vi har ringat in vad som krävs för att man som pensionär ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv.

Utifrån kraven har vi sedan ställt samman ett antal frågor som vi vill att de politiska partierna ska svara på inför valet så att vi får ett underlag för val av parti.

Beslut på nationell nivå

Vi har efter en hel del samtal med olika kommunalpolitiker kommit fram till att det inte räcker att vända sig till de lokala beslutsfattarna. Ambitionen att göra reella förändringar verkar otillräcklig. Ska verkliga förändringar av äldreomsorgen och pensionssystemet komma till stånd måste det fattas beslut på nationell nivå.

Övergripande beslut av riksdagen och regeringen är tvingande och måste följas av våra kommun- och regionpolitiker. Därför har vi skickat våra frågor till de partier som ställer upp i riksdagsvalet. Detta är vårt bästa sätt att påverka våra lokala representanter. Samtidigt är det viktigt att vi alla på olika sätt stöter på våra politiker på hemmaplan.

Konkreta frågor

Vi är trötta på välvilliga men till intet förpliktigande utfästelser från partiernas sida. Därför har vi formulerat mycket konkreta frågor.

Hur säkerställer man att kommunerna bygger fler äldreboenden?

Hur garanterar man att det finns sjuksköterska tillgänglig dygnet runt på alla äldreboenden?

Vad tänker man göra för att återställa den allmänna pensionen?

Vår avsikt är att publicera svaren på vår hemsida inför höstens val.

Mer information om namninsamlingen finns på vår hemsida
www.pensionarsuppropet.se