Sissela Nordling Blanco, gruppledare för Feministiskt Initiativ i Stockholm, menar att att bibliotekens minskade öppettider kommer slå hårdast mot flickor och unga tjejer. Foto: Anna Wettergård/Casia Bromberg

DEBATT: Varför stänger ni dörren till tjejernas trygga rum?

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde på måndag kommer jag ställa den grönblå majoriteten till svars; Varför stänger ni dörren till flickornas viktigaste rum – biblioteken?

  • Publicerad 15:04, 26 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Biblioteken i Stockholm minskar nu sina öppettider. Förra veckan höll Björkhagens bibliotek stängt både tisdag och torsdag på grund av personalbrist och sedan ett par veckor tillbaka möts de som kommer till Husby bibliotek på lördagarna av en stängd dörr. Även biblioteken i Östberga, Sköndal, Gubbängen, Aspudden, Gröndal, Stora Essingen, Sture, Hjorthagen, Örby, Älvsjö, Luma och Årsta tvingas till minskade öppettider på grund av minskade personalstyrkor.

Vi vet att bibliotekens minskade öppettider kommer slå hårdast mot flickor och unga tjejer.
Flera undersökningar om ungas fritidsaktiviteter från de senaste åren pekar på att biblioteken är en oumbärlig oas för unga tjejer. Killar är överrepresenterade på fritidsgårdarna och i idrottsföreningar, men tjejer är överrepresenterade bland besökare till ledarledda aktiviteter och bibliotek (FOKUS14 Mucf).

En kartläggning av unga tjejers fritid i stadsdelen Rinkeby-Kista som gjordes 2018 på uppdrag av det rödgrönrosa styret visade att biblioteken i stadsdelsområdet är populära mötesplatser för tjejer dit många går för att få läxhjälp, låna böcker och delta i ledarledda aktiviteter. Kista bibliotek har exempelvis arrangerat filmklubb, ateljéverksamhet och en filmfestival för tjejer. I Rinkeby bibliotek har Röda korset gratis läxhjälp tre kvällar i veckan. Kartläggningen, som byggde på intervjuer och fokusgrupper med unga tjejer, visar också att tjejerna önskar fler ledarledda aktiviteter och kultur, inte färre.   

Sedan årsskiftet har cirka 40 tjänster försvunnit på biblioteken i Stockholms stad. Utöver de tjänster som skurits ned har även möjligheten att ta in vikarier begränsats kraftigt. Neddragningarna av personal leder både till minskade öppettider och färre riktade aktiviteter. I Husby har exempelvis bibliotekets lördagsklubb som riktar sig till barn mellan 6 och 12 år försvunnit. En populär verksamhet, inte minst för flickor.

Tjejer i Rinkeby-Kista lyfter särskilt fram biblioteken som en trygg och tillgänglig plats. Andra mötesplatser, så som fritidsgårdar, upplevs i högre utsträckning som otrygga och stökiga. Bland orsaker till otryggheten nämndes sexistisk jargong och att det främst är killar där. Därför satsade vi under vår tid vid makten på att öka jämställdheten i fritidsverksamheten. Andra orsaker till att många tjejer väljer bort fritidsgårdarna är bristande information om vad som görs på fritidsgården och hur de kan påverka samt bristen på ledarledda aktiviteter och utbildningar. Tjejerna vill gärna få hjälp med läxor och delta i kulturaktiviteter som finns på biblioteken.

Den politik som Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna bedriver i Stockholm slår hårt mot unga tjejer. De lägger ned de jämställdhetssatsningar som fanns för att öka jämställdheten på fritidsgårdar samtidigt som de skär ner på biblioteken. Öppna bibliotek är en viktig pusselbit för att tjejer ska ha tillgång till trygga platser och meningsfulla aktiviteter som stärker deras självförtroende och deltagande i samhället. Vi hoppas att den styrande majoriteten har tänkt om när de snart ska presentera sin budget för 2020.

Öppna biblioteken och ge personalen förutsättningar att fortsätta med sin verksamhet. En stängd biblioteksdörr är en stängd dörr för tjejer.