Protester mot planerna att lägga ner Stocksunds station på Roslagsbanan. Foto: Stefan Källstigen

DEBATT: Varför har ni inte protesterat tidigare?

"Varför har Danderyds kommun, som i så hög grad berörs av dessa försämringar inte krävt att få vara närvarande i hela planeringsskedet för Roslagsbanan?" frågar sig en läsare i en insändare.

  • Publicerad 14:00, 23 apr 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Äntligen har Danderyds kommun protesterat i frågan om Roslagsbanan. Danderyd har av trafikförvaltningen blivit påtvingad en kraftigt utökad genomfartstrafik på Roslagsbanan, en utökning som saknar miljötillstånd. Fullt utbyggd 800 tåg/dygn.

Dessutom planerar nu Trafikförvaltningen en försämring av den kollektiva lokaltrafiken för Danderydsborna genom att stänga två stationer, Bråvallavägen och Stocksund. Detta för att genomfartstrafiken från nordostbelägna kommuner skall kunna hålla en högre hastighet.

Danderyds kommun har ej tidigare deltagit i planeringsmöten vare sig när det gäller utbyggnaden av Roslagsbanan eller nedläggning av stationer. Närvarande har varit Stockholm, Täby, Vallentuna, Österåker.

Varför har Danderyds kommun, som i så hög grad berörs av dessa försämringar inte krävt att få vara närvarande i hela planeringsskedet för Roslagsbanan?

Regionen föreslår att slopa tre stationer på Roslagsbanan