Hyresgäster i corona. Insändarskribenterna kräver snabba åtgärder i de drabbade områdena. Foto: Mostphotos

Debatt: Var är det statliga stödet till hyresgäster?

Gratis evakueringslägenheter, frysta hyror och i vissa fall hyresfria månader. Det är några av kraven som Hyresgästföreningarna i Stockholm ställer till beslutsfattarna för att hjälpa de mest utsatta i coronakrisen.

  • Publicerad 11:11, 11 jun 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Bostaden är bästa skyddet mot coronaviruset sa FN:s samordnare för bostäder, Leilani Fahra, vid sitt besök i Sverige; ”Det är viktigt att de som drabbas av viruset inte förlorar sina hem”.

Coronaviruset har slagit hårdast i de fattigaste områdena. I vissa av Stockholms ytterområden har väldigt många smittats och dödstalen är höga. Många arbetar som taxichaufförer, i hemtjänsten eller i matbutiken där de utsätts för extremt hög smittorisk. Råd om hemarbete och att avstå från att åka kollektivt går inte att efterleva. Trångboddhet är vanligt. Corona hakar på en ojämlikhet som redan finns.

Staten har levererat mångmiljardpaket för företag och jobb och ger banker stöd för att sänka deras kreditrisker och uppmanar dem att tillåta bostadsägare att helt enkelt ”slippa" sina amorteringar under en lång tid. 

Vilket är stödet till hyresgäster? Många har osäkra anställningar. Den som förlorar sitt arbete eller blir långvarigt sjuk får svårt att klara sina utgifter. Mat eller bostad blir ett hopplöst val. Det är därför bråttom med ett stödpaket som gör det möjligt att få uppskov med hyran, hyresrabatter och i en del fall hyresfria månader. Och vi vill att vår bostadsminister uttryckligen ”rekommenderar” att hyreshöjningar får vänta det närmaste året.

Åtgärder som måste genomföras snabbt i drabbade områden: Gratis evakueringslägenheter för riskgrupper i trångbodda familjer. Dubbla hyror har man inte råd med. Tätare bussturer i rusningstid så att de som måste åka kommunalt inte behöver trängas och utsättas för smitta. Uteplatser ordnas för sociala kontakter. Trevliga sittplatser där man kan sitta med två meters avstånd. Hotell och vandrarhem upplåts för hemlösa. Insatser som kan rädda liv.

Ni med ansvar för dessa beslut, i kommun, region och bostadsbolag, vänta inte!

Sverige har förlorat många människor. Vi kan inte vrida tillbaka tiden men tillvaron kan underlättas på alla sätt som är bra och möjliga. Svensk coronastrategi bygger på människors tillit till myndigheter och tilliten är ju större i ett samhälle som innebär välfärd och trygghet för alla.

Det inkluderar boende. Finns det politiker som inte håller med?