Vi i Vänsterpartiet vill sänka biljettpriserna kraftigt och göra kollektivtrafiken helt gratis för unga hela året, skriver vänsterpartisterna Rikard Warlenius och Anna Sehlin. Foto: Mostphotos

Debatt: Vänsterpolitik ger en snabbare och mer rättvis klimatomställning

Klimatförändringarna innebär en akut utmaning. Men de utgör också en unik möjlighet att bygga ett bättre samhälle. Vill vi ha en snabb klimatomställning som också är rättvis så behövs en ny politik som lägger störst ansvar på de som förorenar mest och som underlättar för alla stockholmare att leva klimatsmart, skriver Vänsterpartiet i Stockholms stad och region.

  • Publicerad 06:15, 2 jun 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Cykeltrafiken fick en enorm boost som sedan inte tagits tillvara. Hållbart resande och hållbara transporter måste prioriteras från politiskt håll.

Den här veckan firas det att det är 50 år sedan FNs första miljökonferens gick av stapeln i Stockholm, år 1972. Men firandet blir dock ännu en dyster påminnelse om att omställningen fortfarande går för långsamt.

De blågröna partier som styr Stockholms stad och Region Stockholm har inte gjort tillräckligt. Vi har inte råd att vänta 50 år till. Dessutom riskerar omställningsarbetet i blågrön regi att skapa större klyftor i samhället om den inte samtidigt görs till en fråga om social rättvisa.

Har inte tagits tillvara

I en rättvis omställning kan vi aldrig tillåta de privata storföretagens intressen gå före klimatets. Störst ansvar ska läggas på de som förorenar mest och hållbara livsval ska inte vara enskilda individers ansvar.

Något det blågröna helt misslyckats med är att ta tillvara på de positiva resmönster som uppstod under pandemin. Utsläppen från transporter minskade kraftigt under 2020 men ökade igen redan 2021. Cykeltrafiken fick en enorm boost som sedan inte tagits tillvara. Hållbart resande och hållbara transporter måste prioriteras från politiskt håll.

Spårväg före motorväg

Det innebär bland annat:

Att satsningar på spårväg måste gå före satsningar på motorväg.

Att satsningen på gång och cykeltrafik måste prioriteras högre. Till exempel genom ett regionalt lånecykelsystem med cyklar som går att använda över kommungränserna i hela regionen.

Att kollektivtrafiken byggs ut, förbättras och elektrifieras.

Sommarlovskort varje år

Nyligen kom beskedet att årets sommarlovskort i kollektivtrafiken blir gratis. Det här är ett förslag som Vänsterpartiet drivit länge och som borde gälla varje sommar, inte bara när det är valår.

Men priset för ett månadskort måste också sänkas betydligt från den tusenlapp det kostar idag. Vi i Vänsterpartiet vill sänka biljettpriserna kraftigt och göra det helt gratis för unga hela året. Så kan vi främja kollektivt resande och göra staden mer tillgänglig, samtidigt som vi får ned utsläppen från biltrafiken.

Laddstolpar i förorterna

De blågröna skryter om elektrifieringstakten men lämnar helt över ansvaret för detta till marknaden. Och med marknaden vid rodret så byggs det bara laddstolpar för elbil i innerstaden, medan förorterna snällt får vänta. Så går inte en rättvis omställning till.

Medan högern säljer ut Stockholms bostadsbestånd till högstbjudande så vill Vänsterpartiet ta ansvar över bostadssituationen och rusta upp miljonprogrammen så att de blir energieffektiva.

Kontroll över bostadsbyggandet

Genom att ta kontroll över bostadsbyggandet och stoppa utförsäljningen av kommunala fastigheter kan vi se till att dessa håller en hög klimatstandard och utrustas med solceller och laddinfrastuktur.

Med mer vänsterpolitik i både kommunen, regionen och riksdagen blir klimatomställningen både snabbare och mer rättvis.