Stöd till brottsdrabbade måste stärkas skriver Brottsofferjouren i Haninge i ett debattinlägg. Foto: Mostphots

Debatt: Våga anmäla – våga vittna

Vi måste gå samman, kommun, polis, fastighetsägare, företagare föreningsliv, enskilda så att brottslighet upptäcks och åtgärdas. Brottsdrabbade måste våga vittna, skriver Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 4 maj 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Trygghet och rättssäkerhet är viktiga frågor. Värdet av tillit till rättssamhället kan inte överskattas. Debatten har under senare år präglats av ungdomsrån, gängbrottslighet, mäns våld mot kvinnor, hatbrott och bedrägerier. Brottsbekämpningen har intensifierats och straffen skärpts.

Resurserna som regering och riksdag nu skjuter till omfattar åtgärder på lång och kort sikt. Hårdare straff och snabbare lagföring. Fokus ligger främst på gärningspersonen. Men det är i vår vardag som tilliten till rättssamhället måste upprätthållas. För att regeringens åtgärder ska ge positivt utfall i hela brottskedjan måste brottsutsatta våga anmäla. För att få till fällande domar krävs bevis – i form av vittnen.

Stöd till brottsdrabbade måste stärkas

En anmälan om en stulen moped kan leda till långvariga trakasserier. Vi vill uppmärksamma behovet av stöd. Att arbetet med stöd till brottsdrabbade som är oroliga för repressalier behöver förstärkas. Vi som samhälle är beroende av att brottsutsatta ska våga anmäla och vittna. Motsatsen kan betyda att straffskärpning och snabbare lagföring riskerar att bli tandlöst.

Enligt lag ska kommuner ansvara för att stöd ges till brottsoffer och deras anhöriga. Våra gemensamma resurser behöver användas klokt. Civilsamhällets frivilliga volontärer är en betydande resurs. Stat och kommun räcker inte till, de kan inte göra allt.

Vi i Brottsofferjouren Haninge Nynäshamn har stöttat över 2000 brottsdrabbade under de senaste 4 åren. Vi ger ett medmänskligt stöd till dem som drabbats av olika brott. Vårt arbete möjliggörs av att våra kommuner betalar för en halvtidstjänst för bland annat samordning, rekrytering av volontärer, utbildning och handledning.

Vi samverkar med övriga civilsamhället, polis och socialtjänst. I riket är gruppen unga kvinnor dubbelt så högt utsatt som övriga befolkningen inom kategorin brott mot enskild. Unga män är mest utsatt för misshandel. Bland ensamstående med barn är utsatthet för trakasserier högst. Gruppen äldre utsätts oftast för stöld och bedrägeri.

Vi måste gå samman

Det krävs ”en hel by” för att få rätsida på situationen. Vi måste gå samman, kommun, polis, fastighetsägare, företagare föreningsliv, enskilda så att brottslighet upptäcks och åtgärdas. Och för att stoppa nyrekryteringen av unga kriminella och tillhörande drogförsäljning.

I höst kommer vi att ha en öppen mottagning först i Brandbergen, sedan i Jordbro och i Ösmo. Till vår öppna mottagning vill vi knyta lokala resurspersoner från föreningsaktiva och enskilda. Vi vill bidra till att bilda nätverk runt dem som ytterst bär vårt rättssamhälle på sina axlar – de som anmäler brott och de som vittnar.

Om alla gör något litet - blir det mycket tillsammans!