Jonas Lindberg. Sjukvårdspolitisk talesperson Vänsterpartiet i Region Stockholm. Foto: Anna Drvnik/Pressbild

DEBATT. V: Utan resurser missar vårdcentralerna cancer

Var tredje svensk får cancer. Vårdcentralerna missar att upptäcka cancer tidigt trots att misstänkt cancer ska utredas snabbare enligt den regionala cancerplanen, skriver Vänsterpartiet.

  • Publicerad 19:42, 24 feb 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Rätt diagnos i rätt tid spelar stor roll för hur det går för patienten. Åtgärder som standardiserade vårdförlopp (SVF) och nu ökad kunskapsstyrning, där vården ska agera lika enligt senast evidens, har uppenbart inte fått det genomslag som krävs. Vänsterpartiet har flera gånger påtalat att vackra ord och fina dokument inte ger resultat om vården saknar kompetens och resurser.

Vårdcentralen får fler patienter men inte mer resurser. Därför blir det svårt att tidigt upptäcka och utreda cancer. Vårdcentralerna får idag ökade krav när vård ska flyttas ut från sjukhusen. Stressade allmänläkare som har för lite tid och pressas av massa åtaganden rimmar illa med att samtidigt bli bättre på att upptäcka cancer tidigt hos fler patienter.

Allmänläkare har sämst möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning av alla läkare i hela Sverige. Det är helt orimligt när man också förväntas jobba enligt senast tillgänglig kunskap. Det sägs ofta att sjukvården ska lära av flygets säkerhetsarbete som är bland det bästa i världen. Då krävs det avsatt tid till fortbildning och utveckling. Piloter gör inte sina simulatorträningar i ”mån av tid” eller när det finns luckor i schemat. Den är obligatoriskt och tidsavsatt på regelbunden basis. Liknande modeller måste finnas i primärvården.

Det är också helt centralt att vårdcentraler och läkare har en rimlig mängd patienter listade hos sig. Annars blir det omöjligt att planera och strukturera sitt arbete och att lära känna sina patienter. Idag förväntas vårdcentraler i Stockholm vara tillgängliga för alla i hela regionen. Det är orimligt. Andelen verksamma allmänläkare i Stockholm måste öka från dagens dryga 900 heltidsarbetande till över 1 500 heltidsarbetande. En sådan satsning kommer inte att gå att genomföra utan ökade resurser och förbättrad arbetsmiljö på vårdcentralerna.

Det krävs också en förändring i hela sättet vi finansierar och styr primärvården. Idag ses vårdcentralerna som en produktionsapparat där besök och åtgärder styrs av ersättningar och att räkna pinnar. Detta hektiska tempo ökar risken för feldiagnostik och misstag. Att vårdcentralerna själva måste bära hela kostnaden för röntgen- och labbundersökningar gör att vårdgivare hamnar i konflikt om vem som ska betala. Sjukvården måste istället bygga på samarbete och vårdkedjor så att lärande och utbyte kan uppstå. Idag präglar konkurrens sjukvårdssystemet genom att hela primärvården är utsatt för ett massivt marknadsexperiment genom vårdval.

Vänsterpartiet vill se:

Ordentligt ökade anslag till primärvården.

Obligatoriskt fortbildnings- och kompetensutvecklingstid för primärvårdens personal. Fler tjänster där 80 procent klinisk tid varvas med 20 procent utvecklingstid.

En långsiktig kompetensförsörjningsplan för primärvården där målet är max 1 500 patienter per allmänläkare

Ett avvecklande av produktionsersättningar och istället övergång till tillit och ramanslag. Ett stopp för köp- och säljsystemet med röntgen- och laboratorieundersökningar.

Satsning på vårdkedjor och utbyte med onkologiska kliniker på sjukhusen. Idag försvåras detta i det illa fungerande vårdvalssystemet som bygger på konkurrens, inte samarbete.

Ett avvecklande av lagen om valfrihet (LOV) som är ett av det mest extrema privatiseringsexperimenten i världen.