Vi lägger in 1 personalmiljard för att satsa på löneutveckling och förkortad arbetstid inom förlossningsvården, för att sedan sprida detta, skriver Jonas Lindberg (V). Foto: Mostphotos

Debatt: (V) satsar på höjda löner och kortare arbetstid inom förlossningsvården

Den vårdpersonal som jobbar med de sjukaste patienterna och mest slitsamma arbetstiderna har idag de sämsta villkoren. Med Vänsterpartiets politik får vi fler vårdplatser, starkare vårdcentraler och en bättre arbetsmiljö för personalen, skriver oppositionspolitikern Jonas Lindberg (V).

  • Publicerad 06:15, 21 okt 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Sjukvården i Region Stockholm behöver en ny riktning. Sjukhus som brottas med vårdplatsbrist, vårdcentraler som är underfinansierade och går på knäna samt vårdpersonal som slutar på löpande band är dom i huvudsak största problemen i Stockholms sjukvård idag.

Men också en uppsplittrad vård där patienter ofta får höra att man är på fel ställe och måste gå till flera olika vårdgivare innan man kommer rätt.

Detta system är dysfunktionellt och dyrt. Det visar utredning gång på gång. Men ändå vägrar det moderatledda styret att lyssna och förändra riktningen på hur sjukvården ska styras och finansieras.

Vårdcentraler och BUP

I vår skuggbudget tar vi på allvar itu med de problemen som idag kantar sjukvården. 

Vi satsar rejält på våra vårdcentraler. Närmare 700 miljoner kronor extra tillför vi vårdcentralerna för att man ska kunna få bättre förutsättningar att ha god arbetsmiljö för sin personal, tydligare uppdrag inom ett geografiskt område och listningstak för antal patienter per läkare.

Vi förstärker dessutom vårdcentralerna i förorterna mer för att kunna jobba hälsoförebyggande och rikta resurserna där dom mest behövs och vi tillför medel för att förstärka arbetet med psykisk ohälsa som ökar ordentligt.

Vi satsar också ordentligt på förstärkta resurser till avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) (150 miljoner) och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) (200 miljoner). 

Dödlig platsbrist

Ett av de i särklass största problemen i Stockholms sjukvård är brist på vårdplatser på sjukhusen. Nyligen publicerad forskning visar att 125 patienter dött de senaste fem åren på grund av detta. Därför är det oerhört anmärkningsvärt att sittande moderatstyre inte ens nämner vårdplatsbrist i sin budget utan låter samma usla ersättning löpa på till sjukhusen som om inget har hänt.

Vi förstärker därför sjukhusen med 1,1 miljarder kronor mer. Det sig ger bättre förutsättningar att ge vårdpersonal bättre villkor så man orkar och vill jobba kvar. För det är först då vi får fler vårdplatser.

Absurda besparingskrav

Vi befriar också sjukhusen från det absurda besparingskrav på 2,5 procent som man varje år påtvingas. Pengar man i princip måste ge tillbaka till regionen fast man ska bedriva mer sjukvård. Det är helt ohållbart. 

Vi lägger in 1 personalmiljard för att satsa på löneutveckling och förkortad arbetstid inom förlossningsvården. Idag så har den vårdpersonal som jobbar med de sjukaste patienterna och under de mest slitsamma arbetstiderna också dom sämsta villkoren. Istället tjänar man mer om man byter jobb, ofta till friskare patienter och till dagtidsjobb.

Därför vill vi tillföra resurser så lönetrappor kan byggas in och premiera medarbetare som stannar kvar. Vi vill också börja med arbetstidsförkortning inom förlossningsvården för att sedan sprida detta.

Skatt är mer jämlikt

Idag sliter barnmorskor och undersköterskor enormt och många orkar inte jobba heltid för man får inte tillräckligt med återhämtning. Vi vill möjliggöra att man ska orka jobba heltid och inte bli sjuk av sina arbetstider. Tar vi hand om sjukvårdspersonalen så tar dom hand om dig när du blir patient.

Vi prioriterar om pengar från nätläkarbolag, privatiseringar, konsulter och byråkrati och satsar på vård efter behov. Men vi vågar också höja skatten. Vi tycker det är betydligt bättre än att höja avgifterna överallt som moderatstyret nu genomför som slår betydligt mer ojämlikt. Pengarna ska gå till en sjukvård som håller ihop och samarbetar. Där du får hjälp när du behöver och inte blir en intäkt som bollas runt.