Anna Sehlin (V), oppositionsråd Region Stockholm, Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd i Stockholms stad och Rikard Warlenius (V), ledamot trafiknämnden Stockholm

DEBATT. V: Östlig förbindelse hindrar bostadsbyggandet

Bygget av en östlig förbindelse kommer att begränsa stadens möjligheter till bostadsbygge. Det är ytterligare en anledning, förutom ökad bilism och ökade utsläpp, att slänga vägprojektet i papperskorgen, skriver representanter för Vänsterpartiet i staden och regionen.

  • Publicerad 10:16, 12 jun 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Nyligen beslutade Stockholms stad att avslå förslaget om att reservera mark för Östlig förbindelse. De borgerliga partierna, som hela tiden förespråkat vägen, har nämligen inte förrän nu insett att projektet kommer att komma i vägen för bostadsbyggande. Vänsterpartiet har hela tiden varit emot vägen av klimatskäl, och nu finns ytterligare anledning att kasta hela projektet i sopkorgen.

Vi är mitt uppe i en allvarlig klimatkris och vi har inte råd att öka de klimatfarliga utsläppen. Det verkar de flesta förstå, men tyvärr inte våra styrande politiker i Stockholm. För mitt i klimatkrisen planeras motorvägsbygget Östlig förbindelse för fullt. Dessutom byggs redan Förbifart Stockholm, en annan enorm motorväg, runt Sveriges huvudstad. Det är fullkomligt vansinnigt.

Östlig förbindelse kommer inte bara påverka staden negativt genom ökad bilism och därigenom ökade utsläpp av växthusgaser. Vägen kommer även begränsa bostadsbyggandet och stadsutvecklingen i regionen vilket är något som Stockholms stads borgerliga styre inte verkar ha insett förrän nu.

"Byggen avbryts"

För när Trafikverket nu vill reservera mark för byggandet av motorvägen går de borgerliga i taket. Den här jättemotorvägen tar ju faktiskt byggbar mark i anspråk där tusentals bostäder skulle kunna byggas! Som att det skulle vara möjligt att bygga en enorm motorväg tvärs igenom Stockholm utan att samtidigt minska utrymmet för annat.

Dragningen av Östlig förbindelse kommer i nuläget att innebära att planeringen för 3 500 – 5 000 nya bostäder och 7 000 arbetsplatser i Norra Djurgårdsstaden och Hammarby sjöstad är tvungna att avbrytas. Och med tanke på både bostadskris och väntad lågkonjunktur är det inte projekt som vi har råd att avbryta.

Vänsterpartiet har länge varit emot projektet i sin helhet. Vi menar att alla trafikinvesteringar ska gå till klimatsmart resande. Vi vill satsa stort på en utbyggd kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar istället för att bygga fler motorvägar. Att Östlig förbindelse kommer att stoppa tusentals bostäder, vilket Stockholms bostadslösa är i stort behov av, är bara ytterligare ett skäl att skrota projektet.