Bygg även för dem utan höga inkomster, menar Vänsterpartiet i ett debattinlägg. Foto: Anna Z Ek

Debatt: Undersköterskor ska också ha råd att bo i Stockholm

Stockholm är på många sätt en stad för de som redan har en bostad och för de med de högsta lönerna, menar Vänsterpartiet i ett debattinlägg och vill se billiga bostäder som även undersköterskor har råd med.

  • Publicerad 06:15, 25 jan 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Stockholm har en allvarlig bostadskris med över 90 000 aktivt sökande i bostadskön och snittkötider på över tio år för att få en bostad. Det byggs inte i närheten av tillräckligt för att stävja bostadskrisen, och många kan bara drömma om att sen kunna ha råd med en nybyggd lägenhet den dagen de skulle komma längst fram i bostadskön. Stockholm är på många sätt en stad för de som redan har en bostad och för de med de högsta lönerna, och det är en utveckling som förvärras med den styrande blågröna majoritetens politik.

När coronapandemin tog fart i Sverige tog Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fram listor över samhällsviktiga verksamheter och klargjorde vilka yrkesgrupper som är särskilt viktiga för att vårt samhälle ska fungera. Bland dessa samhällsviktiga yrken finner vi bland annat grupper såsom undersköterskor, förskolepersonal, renhållningsarbetare, personal inom äldreomsorg och anställda inom handel.

Visa uppskattning

Det är yrkesgrupper som sällan får uppskattning för det arbete de utför, men som samhället i allra högsta grad är beroende av. Ändå får de inte löner som står i proportion till det viktiga arbete de gör. En del av dessa oerhört viktiga yrkesgrupper är alltså de som allra mest behöver att staden bygger hyresrätter med rimliga hyror.

Men i det läget väljer den styrande blågröna majoriteten i Stockholm att halvera sina mål för att bygga nya hyresrätter i allmännyttan, samtidigt som de säljer ut befintliga hyresrätter.

Talangbostäder

Majoriteten ska istället, provocerande nog, satsa på så kallade talangbostäder. Det innebär att de vill bygga bostäder som särskilt ska syfta till att locka spetskompetens från utlandet till Stockholm. Det handlar till exempel om att locka nya IT-konsulter till staden. Detta samtidigt som de inte presenterar någon lösning för var många av de, som enligt myndigheterna utför samhällsviktig verksamhet, ska bo.

Här finns en stor skillnad mellan oss i Vänsterpartiet och den styrande majoriteten. Medan de vill satsa på bostäder åt dem som redan har välbetalda yrken så vill vi bygga en stad för alla.

Alla ska ha råd att bo i Stockholm.