Spårväg till Norra Djurgårdsstaden ligger på is på grund av tvärstopp i finansieringen. Foto: Collage: Mostphotos/Mitt i

Debatt: Tusentals bostäder och arbetsplatser stoppas av Region Stockholm och Trafikverket

Region Stockholms plötsligt indragna finansiering av den utlovade spårvägen mellan Djurgårdsbron och Ropsten/Lidingö hotar 3 500-5 000 bostäder skriver Jan Valeskog (S) i ett debattinlägg. Han anser att de blågröna snabbt måste komma överens i stad och region och med Trafikverket.

  • Publicerad 06:30, 12 mar 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Tusentals bostäder och arbetsplatser i Norra Djurgårdsstaden och Lövholmen försenas nu kraftigt på grund av Region Stockholms plötsligt indragna finansiering av den utlovade spårvägen mellan Djurgårdsbron och Ropsten/Lidingö. Finansieringen på drygt 5 miljarder har strukits ur regionens budget. Samtidigt vill regionens moderata ledning att Stockholms stad ändå ska reservera värdefull bostadsmark för spårvägen i detaljplanen. 

Utan bindande löften

Att Stockholm utan bindande löften om spårtrafik genomför broförstärkningar, flytt av ledningsnätet under gatumark och mycket annat. Staden får samtidigt inte alla nödvändiga tekniska besked om krav på spårvägsfunktioner då regionen å sin sida har stoppat sådant arbete. Förgäveskostnader på många 100 miljoner kronor för Stockholms skattebetalare, liksom motsvarande fördyringar för privata investerare, kommer att bli resultatet.

Regionen ställer alltså krav på stora investeringar från Stockholms stad för spårtrafiken i Norra Djurgårdsstaden samtidigt som regionens politiker vägrar ge besked om de sedan tänker ta ansvar för kollektivtrafikförsörjningen till stadsdelen eller inte. Vi vet att Spårväg till Ropsten ger den bästa kapaciteten även om busstrafik också är ett alternativ.  

Motarbetats av egna partiet

Stockholms bästa vän i dessa spårambitioner borde vara Lidingö – en kommun som utmärkt sig genom att till Sverigeförhandlingen år 2017 säga nej till allt bostadsbyggande i kommunen och avstå från tunnelbana till Lidingö centrum. De moderater som faktiskt vill bygga bostäder i kommunen har aktivt motarbetats av sitt eget parti och i flera fall blivit av med sina förtroendeuppdrag som en direkt konsekvens av att de vill bygga. Samtidigt anslöts Lidingö till Norra Länken och blev av regionens moderater ”lovade” en anslutning mellan spårväg city och Lidingöbanan. Allt utan krav på motprestation. Inte konstigt kanske att länets övriga kommuner nu inte vill lägga 5 miljarder och prioritera en kommun som helt struntar i sitt regionala bostadsförsörjningsansvar. Stockholms stad kan verkligen önska sig en mer respekterad vän i detta projekt.

Oförmögen ställa krav

Samtidigt som detta allvarliga sker har Trafikverket varit oförmögen att under en lång tid ställa realistiska krav på omfattningen av markreservationer i Värtan i Norra Djurgårdsstaden för den framtida trafiklösningen Östlig förbindelse. Myndigheten vill frysa ca 3 500-5 000 bostäder för ändamålet med hänvisning till markbehovet utifrån en ytligt gjord bedömning av riksintresset för tunnelanslutningen till Östlig förbindelse. Man har t.o.m. ritat in två olika anslutningar till Värtan/Frihamnen! Vid en mer gedigen bedömning borde en uppgörelse kunnat uppnås med staden om markbehovet i Värtan för förbindelsen, nu är markkravet ansvarslöst stor.

Politisk förlamning

Många miljarder står på spel både för investerare i norra Djurgårdsstaden, byggbolag och Stockholms skattebetalare. Bostäder och arbetsplatser hotas. Den blågröna majoriteten i Stockholms stad har hittills inte agerat på något sätt trots att varje vecka kostar många miljoner för stadens exploateringskontor liksom nu ett kraftigt försenat detaljplanearbete. Vi har sett det förut. När politisk förlamning drabbar moderatledda kommuner och de inte förmår prata varandra till en lösning är det skattebetalarna som drabbas, Nya Karolinska Solna (NKS) är i färskt minne.

De blågröna i Stockholms stad måste därför snarast lösa finansieringskaoset och markfrågorna i Norra Djurgårdsstaden med Region Stockholm och Trafikverket. Annars kommer dessa låsningar snabbt växa till en ekonomisk och politisk skandal av mycket stora mått. Att ej prata med varandra och stoppa huvudet i sanden håller inte!