Valhallavägen på Östermalm har fått färre bilar efter att Norra Länken öppnade. Blir det ännu förre bilar om Österleden byggs? Nej, säger KTH-forskare. Foto: Anna Sandqvist

DEBATT. Trafikforskare på KTH: "Östlig förbindelse leder till ökad trafik på Östermalm"

Östlig förbindelse, en tänkt ny motorväg öster om Gamla stan som kan ge Stockholm en ringled är uppe för debatt igen. Enligt Emma Lidell, trafikingenjörsstudent KTH, kommer en sådan väg inte att leda till färre bilar i innerstan, vilket andra hävdar.

  • Publicerad 12:30, 17 dec 2015

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Emma Lidell.

"Nu aktualiseras återigen frågan om Östlig förbindelse i och med Sverigeförhandlingarna. Jag vill i det här inlägget problematisera planen och dess effekter på trafiken i innerstaden.

Trafikverket menar att en Östlig förbindelse skulle minska trafiken i innerstaden. Men det är ett alltför generellt påstående som behöver nyanseras. Det stämmer att trafiken i olika delar av City och Gamla Stan kommer att minska. Däremot kommer trafiken i Norra innerstadens östliga delar att få ta emot en större trafik än idag, eftersom en stor del av trafiken på Östlig förbindelse kan beräknas ha målpunkter i innerstaden. Det betyder att redan idag hårt belastade bostadsgator på Östermalm som exempelvis. Valhallavägen, Strandvägen och Oxenstiernsgatan kommer få en ökad trafikmängd. Det anmärkningsvärda är att just dessa stråk, som nyligen har fått en välbehövlig minskning genom Norra Länkens tillkomst, skulle genom en Östlig förbindelse få en ökad trafikbelastning.

Enligt Trafikverket är kostnaden för Östlig förbindelse beräknad till 17 miljarder kronor. Dessa medel skulle istället kunna användas till att finansiera omfattande satsningar på kollektivtrafik eller välbehövliga effektiviseringar av det befintliga vägnätet.

Hos Trafikverket råder ett stor gap mellan målsättning och prognoser som kräver nya styrmedel åtgärder. Biltrafiken måste minska om vi ska nå klimatmålen. Mot den bakgrunden vill jag ställa mig och frågande till att fortgå med planerna om en Östlig förbindelse."