På punkt efter punkt har Tenstabornas behov prioriterats ner sedan 90-talet. Resultatet har blivit segregation och parallellsamhällen, skriver de lokala socialdemokraterna. Bilden: Tensta marknad, innan den lades ner 2019. Foto: Arkivbild Jonas Carlsson

Debatt: Ta hårda tag mot kriminalitet genom att satsa på utveckling

Det är inte invånarnas fel att deras område är ”särskilt utsatt”. Det beror på politik. Våldsspiralen kommer aldrig att stoppas om inte stadsbyggnad används som ett strategiskt verktyg för utveckling, skriver sex lokala socialdemokrater.

  • Publicerad 06:15, 18 maj 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Centrumanläggningen såldes av moderaterna till ett engelskt skandalbolag. Och nu har det moderatledda styret även sålt den unika gymnasiebyggnaden.

Hur hamnade vi här? Mammor och poliser gråter av sorg och utmattning, medan högerpopulister övertrumfar varandra med kortsiktiga repressiva utspel, och myndighetschefer bedömer att våldsspiralen ”i bästa fall” kan stoppas inom 15 år?

Vi i Tensta har sett det komma. Vår stadsdel har konsekvent nedprioriterats de senaste 30 åren, och våldsspiralen kommer aldrig att stoppas om inte stadsbyggnad används som ett strategiskt verktyg för utveckling.

Kampanda och framtidstro

Detta perspektiv saknas i dagens debatt om segregation och kriminalitet.
Tensta byggdes med framtidstro och höga ambitioner. Men stadsdelen fick snabbt dåligt rykte eftersom ingenting var klart när människorna började flytta in. Kommunikationer och service dröjde för länge.

Trots det dåliga ryktet fanns en kampanda och framtidstro som ledde till att Tensta gymnasium byggdes i början av 80-talet, liksom sim- och idrottshall, träfflokaler och bibliotek.

Centrumförnyelsen stoppades

I slutet av 80-talet fick alla Tenstas 7 grundskolor tillbyggnader för att möta ett växande behov. Stadsdelens allra första skola, Enbacksskolan, revs för att ge plats till en helt ny och påkostad skolbyggnad. Allt detta var socialdemokratiska beslut som moderaterna motsatte sig.

Den positiva utvecklingen tog slut 1992 när de borgerliga partierna införde marknadsskolan, stoppade bygget av en vårdcentral (med hjälp av MP) och därmed också stoppade centrumförnyelsen ”Tenstad” med 100-tals arbetsplatser i moderna kontor.

Såldes till engelskt skandalbolag

Sedan dess har tre grundskolor lagts ner, två av dem har rivits. Gymnasiet står tomt sedan 2019. Istället för att bygga för mer arbetsplatser och service har tvärtom kontor rivits.

Centrumanläggningen såldes av moderaterna till ett engelskt skandalbolag. Och nu har det moderatledda styret i stadshuset även sålt den unika gymnasiebyggnaden och flyttat biblioteket tillbaka till de trånga lokaler de hade på 70-talet, trots att behovet av läsning och studierum bara växer.

Sämre hälsovård

Vårdvalssystem och lokalbrist gör hälsovården i Tensta sämre trots att behovet här är större. Folktandvården lade moderaterna i Region Stockholm ner 2017.

På punkt efter punkt har tenstabornas behov prioriterats ner sedan 90-talet. Resultatet har blivit segregation och parallellsamhällen. Inte bara myndigheternas närvaro och service har utarmats. Hela samhället har försvagats, även föreningslivet.

Den stolta traditionen Tensta Marknad som startade 1988 lades ner lagom till Tensta centrums 50-årsjubileum 2019.

Upptrappning av dödligt våld

För att vända upptrappningen av kriminalitet och dödligt våld räcker inte polisarbete och sociala insatser. Det måste bli ett slut på stagnation och nedrustning. Efter 30 förlorade år behövs hårda tag för att få framtidstron tillbaka: det behövs investeringar och infrastruktur.

Använd stadsbyggnad för integration och hållbar utveckling! Varje beslut att riva eller bygga är ett sanningens ögonblick för lång tid framåt.

Tensta-Hjulsta socialdemokratiska förening vill:

Bygga en samlad vårdcentral i Tensta!

Satsa på utbildning och skolresultat – inga fler skolor ska rivas!

Flytta Utbildningsförvaltningen till nybyggt kontor i Tensta!

Minska trångboddhet med smarta lägenhetsombyggnader som på bomässan i Tensta 2006 – stopp för att sälja ut hyresrätter!

Förlänga t-banan från Hjulsta till Barkarby! Inrätta direkt busslinje mellan Tensta och Barkarby handelsplats!

Förbättra tillgängligheten och skötseln av Järvafältet. Värna och utveckla de värdefulla grönområden vi har!

Bygga Järva begravningsplats bredvid Järva DiscGolfPark – inte på parken och den orena instabila tippen. Vi behöver både en levande park och en värdig sista vila!

Bygga radhus och bostadsrätter – blandat boende är bra för Tensta!

Åter göra Tensta Träff till ett levande centrum för kultur, föreningar och demokrati – offentligt finansierat!

Inte invånarnas fel

Det är inte invånarnas fel att deras område är ”särskilt utsatt”. Det beror på politik. Det är prioriteringar, eller brist på prioriteringar, som gör att samhällsservice, företag och resursstarka familjer har lämnat Tensta.

Och det är bara en annan och offensiv politik som kan ta välfärd, utveckling och framtidstro tillbaka!

Tensta-Hjulsta socialdemokratiska förening genom: