Äldre personer är en särskilt sårbar och utsatt grupp för vissa typer av bedrägerier. Äldres generella oro över brottsligheten är nu mycket hög, skriver Anna König Jerlmyr (M) och Yvonne Fernell-Ingelström (M). Foto: Pressbilder/Mostphotos

Debatt: Stoppa brotten mot äldre!

I Stockholms city ökade bedrägeribrotten mot äldre med 400 procent bara under årets fyra första månader. Här är Moderaternas förslag för att vända utvecklingen och bygga ett tryggare Sverige – inte minst för våra äldre, skriver Anna König Jerlmyr (M) och Yvonne Fernell-Ingelström (M).

  • Publicerad 06:15, 17 aug 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Så länge dessa brottsligor får agera helt ostört så kommer fler äldre drabbas och förlora sina livsinkomster och sin egendom.

Nu ökar bedrägeribrotten mot äldre explosionsartat i landet såväl som i Stockholm och regeringen tycks sakna handlingskraft.

Antalet bedrägeribrott mot äldre personer över 65 år har under de första 6 månaderna av året näst intill fördubblats i landet mellan 2020 och 2022, från 6 877 till 12 388 brott. I Stockholms City ökade bedrägeribrotten mot äldre med 400 procent bara under årets fyra första månader.

Vittnar om uppgivenhet

Även om bankerna försöker identifiera och stoppa felaktiga utbetalningar så utvecklas under tiden nya och mer sofistikerade metoder av den organiserade brottsligheten. Polismyndigheten ger en liknande förklaring när det gäller att förhindra dessa brott, vilket vittnar om en uppgivenhet att kartlägga, ingripa och lagföra dem som begår brotten.

Idag är var fjärde svensk över 60 år. Antal personer över 80 år väntas bli fördubblat till 2040. Många är numer friska långt upp i åldrarna och kommer i större omfattning än tidigare välja att bo kvar i det egna hemmet i högre ålder – inte minst med hjälp av enklare digital teknik och insatser från hemtjänst.

Fler äldre ute

Detta innebär att fler äldre i framtiden kommer att finnas ute i samhället och vistas i det offentliga rummet i betydligt större omfattning än tidigare.

Detta är ett scenario vi alla behöver förhålla oss till inom flera politikområden, inte minst när det gäller den allmänna brottsligheten ute i samhället.

Hjälper inte

Kommunerna arbetar i stor omfattning med brottspreventivt arbete av olika slag för att ge information och upplysa allmänheten om de risker som finns. Dessvärre hjälper inte dessa insatser för att råda bot på problemen. Det krävs betydligt mer energi och handfasta insatser från regeringen för att bekämpa den organiserade brottsligheten.

Så länge dessa brottsligor får agera helt ostört så kommer fler äldre drabbas och förlora sina livsinkomster och sin egendom. Brottsförebyggande rådet påpekar att äldre personer dessutom är en särskilt sårbar och utsatt grupp för vissa typer av bedrägerier.

Avstår från att gå ut

Tyvärr ser det även illa ut avseende den allmänna brottsligheten i samhället med eskalerande våld och skottlossningar på allmänna platser där även tredje man drabbas. Enligt en nationell trygghetsundersökning – framtagen av BRÅ – är äldres generella oro över brottsligheten nu mycket hög.

Hela 20 procent av kvinnor över 74 år avstår helt från att vistas ute på kvällarna. Eftersom många fler kvinnor än män känner sig otrygga på kvällarna blir detta ett allvarligt problem för jämställdheten. Varje medborgare behöver känna, att man har trygghet i det offentliga rummet – det är ett mått på vår demokrati.

Utländska ligor

För att vända utvecklingen och bygga ett tryggare Sverige – inte minst för våra äldre – vill Moderaterna bland annat:

√ skärpa straffen för brott mot äldre
√ ge mer resurser till polisen
√ slopa mängdrabatten
√ utvisa utländska brottsligor

Samma svar?

Morgan Johansson (S), justitieminister, har tidigare till företagarna sagt om stölder; ”Man har faktiskt ett eget ansvar att skydda sin egendom

Kommer Morgan Johansson (S) att ge samma svar till våra pensionärer när det gäller äldrebrotten?