Lärares höga arbetsbelastning under pandemin förvärras av Stockholms stad, menar Lärarförbundets ombud. Foto: Claudio Britos

Debatt: Stockholms stad tar inte lärares arbetsbelastning på allvar

Lärares arbetsbelastning har länge varit extremt hög och gjort många lärare sjuka. Därför ger Stockholms stad fel signaler som kräver att lärare måste rapportera resultat för nationella prov i årskurs tre - när Skolverket säger annorlunda. Det menar Lärarförbundets ombud.

  • Publicerad 06:15, 31 mar 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I syfte att minska lärares arbetsbelastning i pandemitider har Skolverket beslutat att vårens nationella prov för årskurs 3 ska genomföras men inte rapporteras.

Lärares arbetsbelastning har länge varit extremt hög och gjort många lärare sjuka, långt före en pandemi drabbades oss alla. Beslut och åtgärder som minskar lärares arbetsbörda på såväl kort som lång sikt är nödvändiga.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad väljer att gå emot Skolverkets beslut och begär av sina lärare att de ska rapportera resultaten på nationella prov i årskurs 3 till utbildningsförvaltningen. Ett beslut som jag starkt ifrågasätter. För en enskild lärare gör det ingen skillnad arbetsbelastningsmässigt till vilken instans rapporteringen sker. Samma jobb ska göras.

Skickar fel signaler

Jag anser att utbildningsförvaltningen genom sitt beslut sänder signaler till lärare att deras arbetsbelastning inte behöver tas på allvar, eller kräver några som helst åtgärder. Stockholms stads strävan att vara en attraktiv arbetsgivare riskerar att förvandlas till tomma, vackra ord.

Tänk om utbildningsförvaltningen och riv upp beslutet om att lärare ska rapportera resultaten på nationella prov. Låt lärare istället lägga sin energi på uppgifter som är direkt kopplade till undervisningen. Det gynnar både lärare och elever.