Bara fem kommuner i Stockholms län förväntas klara utsläppsmålen. Snabba investeringar i förnybar elproduktion skulle sänka elpriserna och möjliggöra företagens klimatomställning, skriver företrädare för nätverket Vindkraftens klimatnytta. Foto: Mostphotos

Debatt: Stockholms län kan bidra till att bryta fossilberoendet

Svenska politiker har under tidigare kriser enats för att hitta lösningar. Nu finansieras Rysslands krig av export av fossil energi till Europa, samtidigt som klimatforskningen visar att den förnybara elproduktionen snabbt måste byggas ut. Partierna i Stockholms län bör omgående planera för ökad elproduktion, skriver fem företrädare för vindenergibranschen.

  • Publicerad 06:15, 16 maj 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Nu behöver politikerna i Stockholms län ställa sig frågan: hur kan vi bidra?

Ofta har det beskrivits som att världen står vid ett vägskäl där vi måste välja väg – antingen snabbt investera i utsläppsminskningar eller riskera en framtida klimatkatastrof. Nu står vi snarare inför en avgrund. Frågan är om världen med fossilbränslen ska gasa ut över kanten, eller med förnybar energi bygga en hållbar framtid.

Varje land, region och kommun har ett ansvar att bidra. "Klimatkollen" som drivs av bland andra WWF har gjort en prognos av hur många kommuner i Sverige som med nuvarande utsläppstrend förväntas göra sin del av klimatarbetet. I Stockholms län är det bara fem kommuner som förväntas klara det (se faktaruta).

Minskat med 85 procent

Lyckligtvis har priset för klimatsmart elproduktion sjunkit kraftigt. Sedan 2010 har priset på solkraft, vindkraft och batterier minskat med upp till 85 procent, enligt den senaste rapporten från FN:s klimatpanel. Det gör att världen kan välja att bryta fossilberoendet utan att äventyra välfärden.

Rapporten visar också att ökad förnybar elproduktion har överlägset störst potential att snabbt göra skillnad. Utbyggnad av sol- och vindkraft kan år 2030 reducera världens utsläpp med cirka 17 procent, motsvarande hela Europas samlade utsläpp. Potentialen att minska utsläppen från sol- och vindkraft är åtta gånger större än från kärnkraften, enligt FN:s klimatpanel.

Beroende av vindkraft

Svensk industri- och transportsektor genomgår nu en snabb elektrifiering som behöver påskyndas ytterligare. Varje ny TWh vindkraft som ersätter bensin på våra vägar minskar Sveriges utsläpp med nära 2 procent. "Vi är helt beroende av massvis mer av vindkraft", konstaterade Svenskt Näringslivs vd nyligen. Med mer lokal elproduktion blir elpriserna lägre och näringslivet kan växa.

Alla kan göra sin del

Ingen kan på egen hand bryta beroendet av fossila bränslen, men alla kan göra sin del. Nu behöver politikerna i Stockholms län ställa sig frågan: hur kan vi bidra?

Det finns en enkel lösning som också är lönsam. Planera för snabba investeringar i förnybar elproduktion. Det minskar fossilberoendet, sänker elpriserna och möjliggör svenska företags klimatomställning.

 

Fem kommuner klarar koldioxidmålen

Enligt Klimatkollen.se är det fem kommuner i Stockholms län som beräknas klara klimatbudgeten, om nuvarande utsläppsminskningar håller i sig: Stockholm, Danderyd, Sollentuna, Haninge och Sundbyberg.

Andra kommuner som ligger bra till är Huddinge, Botkyrka, Tyresö och Solna.

Södertälje ligger längst ifrån nå koldioxidmålen: redan 2024 beräknas kommunens klimatbudget vara förbrukad.

Därefter, nedifrån på listan, kommer Upplands-Bro, Vallentuna och Lidingö vars klimatbudget är slut 2025.

Att en kommun klarar budgeten innebär att den ser ut att minska utsläppen mer per år än vad som krävs för att hålla sig under den totala mängden utsläpp som kommunen kan släppa ut för att göra sin del av Parisavtalet

Källa: klimatkollen.se

Visa merVisa mindre