100 procent av busstrafiken och all spårbunden trafik drivs på förnybar energi. Det gör Stockholmsregionen först i världen med en helt fossilfri bussflotta, skriver artikelförfattaren. Foto: Mostphotos

Debatt: Stockholms klimatomställning hotas av elbrist

Den politik som tvångsstänger fossilfri kärnkraft är ohållbar och står i vägen för Stockholms framgångsrika klimatomställning. För att lyckas behöver det finnas tillräcklig kapacitet för att producera all el som vi behöver, skriver Fredrik Saweståhl (M) i Regionstyrelsen.

  • Publicerad 07:53, 1 okt 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Stockholmsregionen ligger långt framme i miljöarbetet. Moderaterna och våra partners som styr Region Stockholm har åstadkommit mycket. Vår region ska gå först i ledet för en klimatneutral framtid. Men nu bör vi vara allvarligt oroade över att vi riskerar att missa målet på grund av regeringens fartblinda energipolitik.

Sedan 1990 har Region Stockholms utsläpp av koldioxid minskat med drygt 70 %. En bra start på en resa som måste fortsätta. Den största minskningen är i kollektivtrafiken. Där har utsläppen halverats de senaste fem åren. 100 procent av busstrafiken och all spårbunden trafik drivs på förnybar energi.

Först i världen

Det gör Stockholmsregionen först i världen med en helt fossilfri bussflotta och kollektivtrafik på land. Det är en bra bedrift som vi måste värna om. Även kollektivtrafiken på vatten behöver nu följa efter och bli fossilfri. 

Nästa steg är nu att i hög utsträckning elektrifiera kollektivtrafiken och att snabbt ställa om regionens transporter till att gå på el. För att lyckas behöver det finnas tillräcklig kapacitet för att producera all el som vi och alla andra som ställer om behöver. Kommer den att finnas? Vi står inför en situation med stor risk för eleffektbrist. 

Oansvarig politik

När behoven av el ökar – klimatomställning, elektrifiering av kollektivtrafik och transporter, stora extremt elintensiva industrietableringar i norra Sverige – kan vi inte lita på att vi har den el som behövs. Det är en oansvarig politik som tagit oss hit. Plakatpolitik har gått före seriös miljö- och klimatpolitik.

Den politik som tvångsstänger fossilfri kärnkraft samtidigt FN:s klimatpanel säger att den är nödvändig och måste öka för att klara klimatet är ohållbar. Det är också en politik som direkt står i vägen för Stockholms klimatomställning.

Nystart behövs

Vi kan inte fortsätta så här. Vi behöver en seriös miljö- och energipolitik på nationell nivå som backar upp den starka miljö- och klimatpolitik vi driver i Region Stockholm. Vi behöver därför en ny regering efter nästa val – vi behöver en nystart för svensk klimatpolitik.