Döva är en bortglömd grupp, menar Stockholms dövas förening i ett debattinlägg. Foto: Mostphotos

Debatt: Stockholm, inkludera oss!

Den 14 maj 1981 blev svenskt teckenspråk erkänt som undervisningsspråk i dövskolorna. För döva blev detta en milstolpe efter en lång kamp för att få teckenspråket erkänt. Äntligen fick döva barn rätt till teckenspråk – ett språk som möjliggör växande, självständighet och delaktighet! skriver ordföranden i Stockholms Dövas förening i ett debattinlägg.

  • Publicerad 11:15, 14 maj 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Under 40 år har mycket förändrats i samhället men i några avseenden har inte mycket hänt. Så är fallet kring teckenspråkets ställning. Först 2009 inkluderades svenskt teckenspråk i språklagen.

Lagen jämställer det svenska teckenspråket med Sveriges nationella minoritetsspråk och gett det allmänna(staten, regioner och kommuner) ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket, men det syns sällan i regionen eller kommunens ansvarsområden och verksamheter. Fråga dig själv, medborgare inom Stockholms län, vad gör din kommun för att inkludera döva och teckenspråket i just din kommun?

Döva glöms bort

Alltför ofta glöms döva och våra rättigheter bort när det kommer till kommunens praktiska arbete och förverkligande av språklagens intentioner. Dessutom har Sveriges samtliga kommuner i uppdrag att arbeta efter och förverkliga de globala målen enligt Agenda 2030. Mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Ta med teckenspråket i kommunens arbete. Låt döva ta plats i kommunen!

Ingen ska lämnas utanför

Vad kan du som engagerad, förtroendevald eller tjänsteperson i din kommun göra för att inkludera döva? Vi vet att du kan göra skillnad. Därför uppmanar vi, Stockholms Dövas Förening, dig att kontakta oss för en dialog om hur din kommun kan skydda och främja svenskt teckenspråk.

Låt oss få bidra till ett Stockholm där ingen lämnas utanför. Låt oss tillsammans synliggöra döva och svenskt teckenspråk!

Joakim Hagelin Adeby

Ordförande i Stockholms Dövas Förening