Det gör ont att se hur Stockholm är kvar med dåliga regleringar nu när resten av Europa rör sig framåt i raketfart, skriver Christina Moe Gjerde, Nordenchef på Voi. Foto: Sacharias Källdén/Pressfoto

Debatt: Stockholm hamnar efter i transportomställningen

Stockholm kommer att hamna efter övriga europeiska städer i transportomställningen om inte staden fattar beslut om en upphandling av elsparkcyklar. De som bor eller reser utanför Stockholms innerstad måste också kunna använda tjänsten, skriver Christina Moe Gjerde, Nordenchef på Voi.

  • Publicerad 06:15, 15 jun 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Stockholmare som vill åka till eller från hemmet, skolan eller arbetet utanför centrala delar i staden har fått betydligt sämre tillgång till delade elsparkcyklar.

Nu i juni kunde det ha fattats ett beslut i Trafiknämnden i Stockholm om en upphandling av elsparkcyklar i Stockholm. Men trafikborgarrådet i Stockholm stad Daniel Helldén meddelade, överraskande, kort innan Trafiknämnden skulle mötas att staden inte kommer ta beslutet innan sommaren.

Det beskedet gick helt emot vad som utlovats både stockholmarna och branschen redan i december förra året.

Konkurrerar i stadskärnan

Stockholm är i dag den stad i Norden med flest operatörer för delade elsparkcyklar. Ett så stort antal operatörer som främst konkurrerar i stadskärnan gynnar varken innovation, möjligheter att investera i långsiktiga lösningar och stadens möjlighet till kravställan.

Stockholmare som vill åka till eller från hemmet, skolan eller arbetet utanför centrala delar i staden har också fått betydligt sämre tillgång till delade elsparkcyklar efter regleringen som trädde i kraft den 1 februari i år.

Det är märkligt att så tydligt minska tillgången när 26 miljoner resor med elsparkcyklar genomfördes i Sverige förra året. Mer hållbar mobilitet efterfrågas.

Aspudden och Stora Mossen

Vi anpassade storleken på vår flotta utifrån Stockholms stads reglering i början av året. Med ett såpass begränsat totalt antal elsparkcyklar per operatör behöver vi prioritera var i Stockholm vi erbjuder vår tjänst för att försäkra en tillräckligt hög tillgänglighet och då var det inte möjligt för oss att vara kvar i alla områden.

Den nya regleringen innebar att vi inte längre kunde erbjuda vår tjänst i Aspudden, Hägerstensåsen, Årsta, Stora Mossen, Enskede, Hammarbyhöjden och Norra Djurgården.

De som bor och reser från områden i utkanten av Stockholm stad måste också få möjlighet att kunna använda delad mikromobilitet. Exempelvis sista biten från tunnelbanan, pendeltåget eller bussen i eller nära centrala Stockholm. Då krävs det operatörer som placerar elsparkcyklar i fler delar av staden än de allra mest centrala.

Kvar med dåliga regleringar

I exempelvis kommunerna Solna och Nacka där delade elsparkcyklar redan finns på plats används de också för resor till och från stan. Det borde kunna bli en möjlighet i både fler kranskommuner och områden i Stockholm stad.  

London, Paris och Rom har alla meddelat att de kommer genomföra upphandlingar av elsparkcyklar under 2022. I vårt grannland Norge har alla stora städer redan genomfört upphandlingar i år. Stockholm är vårt hem och det gör ont att se att nu när resten av Europa rör sig framåt i raketfart, är Stockholm kvar med dåliga regleringar.

Beslut bör tas i augusti

Beslutet om en upphandling i Stockholm som nu skjutits upp bör definitivt tas i augusti så inte Stockholm halkar efter ännu mer. Om ett beslut om upphandling fattas i augusti kan en upphandlingsprocess inledas som möjliggör en start av det nya regelverket 1 januari 2023, som tidigare har utlovats.

Stockholm stad har en möjlighet att bli ledande inom mikromobilitet och påskynda omställningen för en mer grön och transporteffektiv stad för alla invånare. Vi måste tänka nytt kring mobilitet i staden för att vi ska uppnå klimatmålen.