Det är önskvärt att leda bort stora delar av biltrafiken från Stockholms innerstad till vägalternativ som går runt eller under staden, skriver flera representanter för Sverigedemokraterna i Stockholmsregionen, bland andra, Gabriel Kroon (SD) gruppledare Region Stockholm (överst till höger) och Peter Wallmark (SD) gruppledare Stockholm Stad. Foto: Sahcarias Källdén/Pressbilder

DEBATT: Stockholm behöver fler motorvägar för att regionen ska leva

Målet måste vara att minska koldioxidutsläppen snarare än att minska invånares möjlighet att pendla till och från sina arbeten och bostäder. Ett mål som inte uppnås genom att tvinga bilister stå på tomgång i trafikköer. Därför är det önskvärt att leda bort stora delar av biltrafiken från Stockholms innerstad till vägalternativ som går runt eller under staden, skriver flera representanter för Sverigedemokraterna i Stockholmsregionen.

  • Publicerad 15:53, 4 dec 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det är av vikt för Stockholmsregionens utveckling att satsningar sker för att underlätta framkomligheten för alla trafikslag i Sveriges snabbast växande region, men ändå bortprioriteras bilisterna gång på gång.

DEBATT: Skrota Tvärförbindelse Södertörn – bygg ut järnvägen istället

Det är orimligt att en stor del av bilisterna i dag behöver åka genom Stockholms innerstad för att komma från söder till norr, eller från väst till öst. Behovet av Tvärförbindelse Södertörn som skulle ge både säkrare och godare framkomlighet i södra Stockholm och Österleden som skulle ge Stockholm en komplett ringled för att avlasta vägnätet, kommer att märkas av mer än någonsin nu när vi står utan en betydande infrastrukturell lösning på trängseln fram tills 2030 på grund av Förbifart Stockholms försening.

Trots alla invånare, näringslivet, blåljuspersonal som är beroende av bilen för att få ihop arbetslivet, transporter, familjelivet eller det sociala livet, strävar Vänsterpartiet i Region Stockholm efter att stoppa bilkörandet – genom stöd till straffskatter, förlängda bilköer, genom att välja bort viktiga väginvesteringar för framkomligheten och genom att vilja ersätta bilkörfält med cykelvägar.

Vänsterpartiets förslag till budget talar sitt tydliga språk; en bilfientlig politik där endast kollektivtrafiken och cykeln ses som ett accepterat färdmedel. Förslag på infrastrukturella lösningar för att minska trängseln i Stockholm existerar inte överhuvudtaget.

Vänsterpartiet pekar på att motorvägsbyggen slukar pengar som om dessa vore det hårdaste slaget mot skattebetalarnas plånböcker. Men utbyggnaden av tunnelbanan som fördyrats med 9 miljarder kronor nämns inte alls. Den gemensamma nämnaren är inte att motorvägsbyggen utan dåliga upphandlingar.

Målet måste vara att minska koldioxidutsläppen snarare än att minska invånares möjlighet att pendla till och från sina arbeten och bostäder. Ett mål som inte uppnås genom att tvinga bilister stå på tomgång i trafikköer. Därför är det önskvärt att leda bort stora delar av biltrafiken från Stockholms innerstad till vägalternativ som går runt eller under staden.

Kontinuerlig forskning på fossilfria bränslen bedrivs. Vi ser positivt på utvecklingen och följer den med stort intresse. Det borde även ligga i Vänsterpartiets intresse att främja möjligheterna för bilister att välja och nyttja dagens utsläppseffektiva bilar. Men för det krävs både satsningar på infrastrukturen och en politik som främjar utvecklingen av hållbar energi.

Thomas Morell (SD) trafikpolitisk talesperson

Gabriel Kroon (SD) gruppledare Region Stockholm

Msciwoj Swigon (SD) trafikansvarig Region Stockholm

Peter Wallmark (SD) gruppledare Stockholm Stad

Fredrik Lindahl (SD) distriktsordförande Stockholms län

Robert Stenkvist (SD) ordförande Botkyrka

Mats Arkhem (SD) ordförande Huddinge

Christian Lindefjärd (SD) ordförande Haninge