Christina Wallmark (SD), tillväxt- och regionplaneansvarig, Region Stockholm och Gabriel Kroon (SD), gruppledare, Region Stockholm. Foto: Sverigedemokraterna

DEBATT: Ställ hårdare krav på god djurhållning

Sverigedemokraterna i Region Stockholm vill förstärka etiska kraven vid upphandlingar inom regionen som handlar om djurprodukter.

  • Publicerad 11:43, 2 sep 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Att behandla djur med omsorg och respekt är en självklarhet för många. Tyvärr importeras kött till Region Stockholms verksamheter från djur som behandlats illa på olika sätt. Det kan vara att de utsatts för omfattande medicinering, långa transporter utan möjlighet till vila, vatten och föda för att därefter slaktas med metoder som är både främmande och olagliga för svenska köttproducenter och slakterier.

Sverigedemokraterna i Region Stockholm anser att frågan om djurskydd och djurhållning är viktig och vill därför lyfta den i den politiska debatten. De etiska krav som ställs vid upphandlingar inom regionens verksamheter behöver förstärkas för att skydda både djuren och konsumenterna. Av naturliga skäl är det enklare att kontrollera och säkerställa en god djurhållning om uppfödning och slakt sker i Sverige än om produktionen och slakterierna ligger i ett annat land.

Vi kan alla hjälpas åt att förhindra att djur behandlas illa och till att antibiotikaresistensen breder ut sig genom att aktivt välja djurprodukter som producerats på ett sätt som främjar god djurhållning. Därför är det av vikt att en aktör med stora inköp som Region Stockholm prioriterar kött som producerats i enighet med de svenska riktlinjerna för djurskydd och antibiotikaanvändning, vilket främjar både folkhälsan och djurens väl.

Tyvärr finns det undantag där djur utsätts för vanvård även i Sverige. Utöver hårdare krav på importerat kött, ser vi ett behov av utökad lagstiftning som kan sortera under brottsrubriceringen ”grovt djurplågeri” för att öppna upp för möjligheten till hårdare straff (läs fängelse) i de allra värsta fallen av vanvård och övergrepp på djur.

Region Stockholm ska inte vara en part som gör det möjligt att vidmakthålla djurs lidande under uppfödning och slakt. Vi kan bättre än så.