Ett tydligt exempel på social dumpning är det lettiska företaget APM Construction SIA, som betalade ut en lön på 67 kronor i timmen, istället för kollektivavtalets 183 kronor, skriver artikelförfattarna. (Bygget på bilden har ingenting med det bolaget att göra) Foto: Mostphotos

Debatt: Staden måste ta ansvar för att skattepengar inte hamnar i kriminella fickor

Byggbranschen lider av systematiskt fuskande och kriminalitet. Stockholms stad måste ställa tydliga krav redan vid markanvisningen för att motverka att löner och villkor dumpas och att skattepengar går till organiserad brottslighet, skriver företrädare för S och Byggnads i Stockholm.

  • Publicerad 06:15, 13 dec 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Enbart i Stockholm befinner sig mellan 5 och 30 procent av byggnadsarbetarna illegalt på arbetsplatsen, utan arbetstillstånd.

Enligt det branschgemensamma initiativet Byggmarknadskommissionen misstänks åtta av tio utländska byggföretag bryta mot svenska lagar och avtal. De återfinns ofta som underentreprenörer på byggen, där beställarna är offentliga aktörer. Enbart i Stockholm befinner sig mellan 5 och 30 procent av byggnadsarbetarna illegalt på arbetsplatsen, utan arbetstillstånd.

Social dumpning

Ett tydligt exempel på social dumpning är det lettiska företaget APM Construction SIA, som var underentreprenör åt flera större svenska byggföretag under 2019 och 2020. Underentreprenören fick anställda att arbeta otillåtet mycket och utan helgersättning. Bolaget betalade ut en lön på endast 67 kronor i timmen, istället för kollektivavtalets 183 kronor.

Företag som utnyttjar sina anställda, fuskar med skatter och konkurrerar ut seriösa aktörer har nu även blivit en inkomstkälla för stadens organiserade brottslighet. Därför måste Stockholm stad ta ett större ansvar för att offentliga skattemedel inte hamnar i kriminella fickor.

Skydda stadens byggnadsarbetare

Vi föreslår följande åtgärder för att säkra våra skattemedel och skydda stadens byggnadsarbetare:

1. Ge tydliga krav om kollektivtal för underentreprenörer. Stadens markanvisnings policy bör revideras och kräva av byggherren att, i alla led garantera att samtliga underentreprenörer, på en byggarbetsplats har kollektivavtalslikande villkor.

2. Gör ”Rättvist byggande” eller likvärdiga modeller till norm vid markanvisning. I Stockholm stad har de allmännyttiga bolagen på initiativ av Stockholmshem sjösatt ett arbete som genom samverkan med myndigheter som Ekobrottsmyndigheten, gränspolisen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket genomför en nödvändig tillsyn.

Syftet är att genom arbetsplatskontroller säkerställa att samtliga underentreprenörer har schyssta villkor. Byggarbetsplatsen skyltas sedan med ”Rättvist byggande”.

3. Få fler företag att göra rätt för sig. Byggmarknadskommissionen redovisar tydligt att branschen på egen hand misslyckats med att självreglera denna sociala dumpning. Därför bör staden vid nya markanvisningsavtal villkora att byggherrar och underentreprenörer som inte uppfyller kriterierna får viten.

Det är ett bra incitament, för att de som ska förvalta marken ska kunna sköta sig från början.

Motarbeta brottsligheten

Vid markanvisningar ska staden inte enbart bry sig om vad vi bygger, utan också hur vi bygger på marken. Våra förslag gör precis detta.

Vi slår vakt om byggarbetarnas rättigheter, stockholmarnas skattepengar och motarbetar den organiserade brottsligheten i Stockholm.