"Missförstånd som uppstår till följd av undermåliga språkkunskaper kan skapa allvarliga problem för de äldre som är behov av stöd och hjälp för att klara sin vardag", skriver Peter Wallmark (SD). Foto: Mostphotos/Pressbild

Debatt: Språkkrav i äldreomsorgen ger trygghet för sårbara grupper

Språkkrav i äldreomsorgen är en förutsättning för en professionell och säker verksamhet. Målet med äldreomsorgen måste alltid i första hand vara de äldre, inte de nyanlända, skriver Peter Wallmark, gruppledare för Sverigedemokraterna i Stockholm.

  • Publicerad 06:15, 22 sep 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Äldreomsorgen är ett område som ofta debatteras men alltför ofta ligger fokus på kostnad och inte kvalité. Frågan om äldreomsorgen berör oss alla. Vi har alla mor- eller farföräldrar, vänner och anhöriga som är beroende av och som förtjänar den bästa möjliga omsorgen. Trots detta har såväl både borgerliga som rödgröna stadshusmajoriteter i sin jakt på billiga lösningar sänkt kraven på äldreomsorgen och nyttjat den som någon form av integrationsåtgärd.

Denna urholkning har lett till en försämrad kvalitet och ökad otrygghet då en betydande del av personalen idag inte behärskar det svenska språket. Det är ett problem som lyfts både av fackförbundet Kommunal som i sin rapport ”Svenska språket A och O inom äldre omsorgen ” från 2019, och av IVO i dels deras rapport om äldreomsorgen under Corona och så långt bak i tiden som 2018 då man i en rapport konstaterar att undermåliga språkkunskaper resulterar i försämrad vårdkvalitet. Det är hög tid att språkkrav i äldreomsorgen införs för att garantera att de senaste årens misstag inte återupprepas.

Missförstånd som uppstår till följd av undermåliga språkkunskaper kan skapa allvarliga problem för de äldre som är behov av stöd och hjälp för att klara sin vardag. Äldre med behov av omsorg är en av samhällets mest sårbara grupper. Att felaktiga diagnoser ställs, olämpliga, eller direkt farliga mediciner som skrivs ut i kombination med annat riskerar att drabba dessa personer hårt. Ibland även med livet som insats.

Våra äldre har slitit hela sitt arbetsliv för en god ålderdom. Målet med äldreomsorgen måste alltid i första hand vara de äldre, inte de nyanlända. Att bemöta Stockholms äldre med god service, bra kommunikation och professionalism måste därför vara en självklarhet för att skapa en god ålderdom. Detta bör alltid vara den generella utgångspunkten vid debatt om äldreomsorgen.

Införandet av språkkrav är en självklar politisk reform för att garantera en högkvalitativ äldreomsorg. Med tanke på enkelheten i förslaget samt den relativt stora samhällsvinsten, borde det införas omgående. Kunskap i svenska är vid många arbetsplatser ett krav för anställning – eftersom arbetet kräver det. Äldreomsorgen är en sådan arbetsplats. Det är med andra ord ett okomplicerat, nödvändigt och enkelt förslag, givet att den politiska viljan finns.

Sverigedemokraterna i Stockholms stad har under många år arbetat för att förbättra levnadsstandarden för Stockholms äldre. Språkkrav i äldreomsorgen är en viktig förutsättning för en professionell och säker verksamhet. Det är det minsta vi kan göra för våra äldre.