Höjd skatt och avskaffat RUT-avdrag. Moderaterna ifrågasätter Socialdemokraternas politik i Stockholm. Foto: Mostphotos

Debatt: Socialdemokraternas politik är stockholmsfientlig

Moderaterna ifrågasätter i debattinlägget socialdemokraternas politik och menar att den försvårar den ekonomiska återhämtningen efter pandemin för stockholmarna.

  • Publicerad 06:15, 29 mar 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Socialdemokraterna i Stockholm vill införa en progressiv fastighetsskatt, en progressiv kapitalskatt och avskaffa RUT-avdraget. Att presentera sådana förslag i en tid då många redan kämpar med att hålla både sig själva och sina företag över vattenytan, är ingenting annat än en stockholmsfientlig politik. De arbetslöshetsproblem vi står inför avhjälps inte med en ännu högre skattekvot. Lösningen måste i stället vara att rädda så många jobb som möjligt, i annars livskraftiga företag, som drabbats hårt av regeringens restriktioner. Enligt Arbetsförmedlingen var 683 222 personer arbetssökande i Sverige i februari. Ett tjugotal företag går i konkurs varje dag. Därtill var ytterligare 600 000 korttidspermitterade under förra året, enligt regeringens egna siffror. Över 130 000 människor är i dag varslade om uppsägning.

Inte råd med så många arbetslösa

Vi har inte råd med att så många står utanför arbetsmarknaden. Det dränerar våra gemensamma resurser och bygger upp en skuld för kommande generationer. Enligt Stockholms Handelskammare fortsätter Stockholms län att vara Sveriges jobb- och tillväxtmotor. Under det senaste decenniet, före pandemin, har Stockholms län stått för närmare 40 procent av Sveriges totala BNP-tillväxt och skapat ungefär hälften av alla nya jobb.

En av de viktigaste uppgifterna i Stockholm, liksom i övriga landet, är nu att hjälpa alla delar av det lokala näringslivet att överleva pandemin, så att de därefter kan börja växa igen. Den gemensamma välfärden skapas av människor som arbetar i, eller driver företag – och bara genom att ha ett blomstrande näringsliv möjliggör vi för att jobben och tillväxten kommer tillbaka. Moderaterna driver nu i riksdagen att de företag som behöver stöd i krisen ska få sitt ärende prövat inom fyra veckor, i stället för att behöva vänta i upp till ett halvår.

Förbättrat företagsklimatet

Den grönblå majoriteten i Stockholm har sedan den bildades haft ett förbättrat företagsklimat som ett av de mest prioriterade områdena. Under Socialdemokraternas styre 2014-2018 föll Stockholm okontrollerat i Svenskt Näringslivs företagsranking. Från plats 22 till 123. Efter en rad insatser har Stockholm lyckats klättrat 43 placeringar, men mycket återstår att göra. Särskilt när det gäller att attrahera kompetens och riskvilliga investeringar.

Därför är det häpnadsväckande att Socialdemokraterna i Stockholm nyligen beslutade att gå till val på höjda kapitalskatter. Samtidigt har finansministern gjort tydligt att hon inte utesluter skatt på någonting alls. Att beskatta förmögenheter kan säkert låta bra för den som tror att politik handlar om fördelning av ett förutbestämt välstånd. Men i grunden är detta ett sätt att effektivt inskränka och skrämma bort investeringar.

Efter att Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet i början av 2000-talet avskaffade arvs- och gåvoskatten fullföljde Alliansen med att ta bort fastighets- och förmögenhetsskatterna. På denna blocköverskridande grund lyckades Sverige snabbt attrahera mer riskvilligt kapital, vilket i sin tur möjliggjorde nya framgångar.

Vill avskaffa RUT

I en tid då svensk ekonomi behöver så mycket draghjälp som möjligt för att skapa nya nödvändiga jobb, vill Socialdemokraterna i stället försvåra denna återhämtning. Därtill vill de återinföra fastighetsskatten och avskaffa RUT-avdraget. För de drygt 40 000 hushåll i Stockholms stad som äger sin egen villa, riskerar boendekostnaden öka med i genomsnitt cirka 47 000 kronor per år. Inte bara blir det en dödsstöt för de som redan kämpar med att hålla sin privatekonomi vid liv. Det riskerar även påverka bostadspriserna negativt och accelerera utflyttningen från Stockholmsregionen. Om man dessutom avskaffar RUT-avdraget, skulle cirka 8 000 företag i Stockholm tvingas lägga ner, vilket ytterligare späder på nedåtgående spiralen.

Alternativen börjar bli tydliga för Stockholms väljare. Under innevarande mandatperiod har den styrande majoriteten både lyckats sänka skatten och vända den negativa skuldökningen som Socialdemokraterna orsakade.

Nej till höjd skatt

Vi säger nej till höjda skatter och försämrat näringslivsklimat. I stället gör vi tvärtom. Nyligen presenterade Moderaterna i Stockholm en satsning på över hundra miljoner kronor för det lokala näringslivet. Det är mer än vad man kan säga om Socialdemokraternas förslag som i praktiken drar undan mattan för jobb och företag i Stockholm. Vi tänker fortsätta förbättra villkoren för företagande och investeringar, i Stockholm och i övriga Sverige. I den värsta krisen sedan andra världskriget måste politikens fokus vara att underlätta för jobb att finnas kvar – inte att med kirurgisk precision sänka företagen som skapar många av dem.