Södersjukhuset har redan fått mer pengar och personal, utan att vården blivit bättre för patienterna, skriver Kajsa Dovstad, välfärdsansvarig på Timbro Foto: Roland Lundgren, Mostphotos/Pressbild

Debatt: Sluta vaska skattepengar på Södersjukhuset, Svenonius!

Väntetiderna på Södersjukhusets akut har ökat trots att antalet patienter har minskat. Mer pengar hjälper inte. Region Stockholm med Iréne Svenonius (M) i spetsen borde fundera på att upphandla SöS till en privat aktör, skriver Kajsa Dovstad, välfärdsansvarig på Timbro

  • Publicerad 06:15, 21 apr 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Södersjukhuset själva skyller de dåliga resultaten på omgivningen, när siffrorna tydligt visar att det är sjukhuset i sig som inte fungerar.

Akuten på Södersjukhuset har längst väntetider i landet. Det är en patientsäkerhetsrisk. Forskning visar att överbelastning på regionens akutmottagningar leder till att 25 stockholmare avlider i förtid varje år. 

Socialdemokraternas svar är som alltid mer resurser. Även Stockholms sjukvårdsupprop, som startades av läkare på just Södersjukhuset, skyller problemen i svensk sjukvård på underfinansiering. Men Södersjukhuset har redan fått mer pengar och personal, utan att vården blivit bättre för patienterna.

Skillnaden mot S:t Göran växer

Södersjukhuset har fått allt som efterfrågas. Intäkterna steg med 40 procent mellan 2014 och 2019. Under samma period ökade antalet helårsarbetare med 6 procent, och 12 procent om man räknar in övertid.

2014 fick patienter och skattebetalare lika mycket vård per krona på SÖS som på S:t Göran. Fem år senare hade kostnaden ökat med hela 51 procent på SÖS – men bara 13 procent på S:t Göran. Skillnaden mellan sjukhusen fortsätter att växa.

Tre timmars längre väntan

Akuten är kanske den sämst fungerande enheten på SÖS. En 80-åring som sökte vård på SÖS-akuten innan pandemin fick räkna med att stanna i 6 timmar och 19 minuter på akutmottagningen. Om 80-åringen i stället hade sökt vård för samma besvär på S:t Göran hade besöket endast tagit 3 timmar och 25 minuter.

Siffrorna gäller för åren 2017-2019, men även under pandemin var skillnaderna stora. Det märkliga är att väntetiderna på Södersjukhusets akut har ökat trots att antalet patienter har minskat.

Personalen avlastas

S:t Görans goda resultat kan framförallt förklaras med en internkultur där personalens egna idéer tas tillvara. Dessutom avlastas sjuksköterskor av annan personal. Undersköterskor utför den personliga omvårdnaden, och farmaceuter och apotekare sköter läkemedelshanteringen.

Sådana initiativ brukar bemötas med kritik från sjuksköterskefacket Vårdförbundet, som hävdar att patientsäkerheten är hotad. Men de medicinska resultaten på S:t Göran är minst lika goda som på Södersjukhuset. 

Inkluderar hela Järvafältet

Ibland hävdas det att Södersjukhuset och S:t Göran inte går att jämföra. Men tvärtemot de myter om att S:t Göran är ett sjukhus för “rika och högutbildade” som florerar, visar vår analys att den största skillnaden mellan sjukhusen är utfallet och inte förutsättningarna. S:t Görans upptagningsområdet inkluderar hela Järvafältet.

De mest socioekonomiskt utsatta förorterna i söderort hör dessutom till Karolinska Huddinge, inte Södersjukhuset. 

Överväg privatisering

Alldeles för länge har Moderaterna lyssnat på Socialdemokraterna, Stockholms sjukvårdsupprop, Vårdförbundet och andra som vill lösa vårdens problem med mer pengar. Södersjukhuset själva skyller de dåliga resultaten på omgivningen, när siffrorna tydligt visar att det är sjukhuset i sig som inte fungerar.

Det borgerliga styret i Region Stockholm, med finansregionråd Iréne Svenonius i spetsen, borde fundera på att upphandla Södersjukhuset till en privat aktör. Eller åtminstone vara tydliga med att Södersjukhuset ska sluta vaska skattepengar.