Carl Olehäll, ekonomisk-politisk talesperson och Adam Jansson, miljöpolitisk talesperson, för Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) Foto: Pressbild

DEBATT: "Slopa trängselskatten i Stockholm"

Tretton år har gått sedan trängselskatten blev en del av stockholmarnas vardag. I Göteborg har den funnits sedan 2013. På båda platser har det genomförts folkomröstningar efter delar av tiden, där väljarna har röstat nej till en fortsättning. Men politikerna ville annorlunda. Trängselskatten lever vidare, trots allt, skriver KDU.

  • Publicerad 11:17, 22 aug 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det är inte bara det politiska spelet kring trängselskatten som ger medborgarna en känsla av uppgivenhet. Även skattens utformning gör det. Hårdast slår den mot människor med låga inkomster som, av olika anledningar, är beroende av att ta bilen in till stan. Faktum är att det inte är ovanligt att trängselskatten under ett år äter upp en hel månadslön för den som drabbas. Stockholmare och göteborgare får sitt bilkörande beskattat hela sex gånger i form av inkomstskatt, moms vid bilköp, fordonsskatt, bensinskatt, moms på bensinskatten och slutligen trängselskatt. Visst är denna kavalkad av skatter en kassako för staten. Men den är inte moraliskt rättfärdigad. För detta krävs någon form av samtycke.

Beskedet: Nu höjs trängselskatten

Trängselskatten är ineffektiv. Då den är en straffskatt på fordon som färdas in och ut ur en stad, gör den inget för att begränsa korta och ofta onödiga resor som sker innanför tullarna. I såväl Stockholm som Göteborg finns inbyggda skevheter som gör att vissa områden på grund av sitt geografiska läge får bära en orimlig del av bördan. Man kan inte annat än att beundra lidingöbornas tålamod i detta avseende.

Fem av nio partier vill ändra trängselskatten

Lägg också till att kostnaden för att administrera trängselskatten är osedvanligt hög och att trafikflödet i våra storstäder inte har minskat de senaste åren, trots att det var det som var själva syftet med den. Ur framkomlighetssynpunkt har de positiva effekterna av trängselskatten varit begränsade och skett på bekostnad av sämre tillgänglighet för den enskilde. Var inte tanken att intäkterna från skatten skulle omfördelas till att sänka priserna inom kollektivtrafiken? Vi vet hur det blev med den saken.

"Bilpendlare är inte giriga, miljöomedvetna skurkar"

Bilen kommer även i framtiden vara det huvudsakliga färdmedlet för gemene svensk. Jo, även i Stockholm och Göteborg. Vi måste en gång för alla göra upp med föreställningen om bilpendlare som giriga, miljöomedvetna serieskurkar. Man tar inte bilen till stan för att det är kul. Man gör det av ren nödvändighet, även här. Incitamenten att ta bilen kommer inte minska i framtiden. Antingen låtsas vi inte om det eller så ser vi till att anpassa politiken efter detta faktum.

Nya siffror: Biltrafiken minskar i hela innerstan

För oss i KDU är saken enkel. Vi kräver att trängselskatten hävs i väntan på att alla som berörs av den får tycka till om saken. Om trängselskatten nu är så förträfflig, så borde den kunna stå pall i en folkomröstning. Om inte, så får våra politiker helt enkelt hitta andra lösningar för att komma åt köer och föroreningar. När trängselskatten inte ens levererar på den fronten är det dags att se sig om efter nya alternativ.

Carl Olehäll, ekonomisk-politisk talesperson, Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)

Adam Jansson, miljöpolitisk talesperson, Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)