Alla elever har samma potential, oavsett bakgrund, etnicitet eller vilket område de bor i, skriver Lilyan Alan, Järvaskolan. Foto: Johny Kristensen, Mostphotos

Debatt: Skolsegregationen i Sverige måste få ett slut

Skillnaden i betyg mellan skolor har ökat sedan 1990-talet. Orsaken är att elever med samma bakgrund nu oftare går i samma skola. Staten behöver lägga mer resurser där behoven är störst och skolor måste blanda elever med olika bakgrunder, skriver Lilyan Alan, elev i Järvaskolan.

  • Publicerad 06:15, 15 okt 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Idag är skolsegregation ett stort problem i Sverige, det måste få ett slut. Skillnaden i betyg mellan elever som har annan etnisk bakgrund än svensk och elever med helt svensk bakgrund är stor. Det kan kräva mycket resurser om vi vill ändra på det här, och det tycks vi ha här i Sverige.

Enligt Skolverket utgör elever med annan etnisk bakgrund en stor andel av dem som är obehöriga till gymnasieskolan. Andelen har stigit från ungefär 30 procent i början av 00-talet till mer än hälften av de obehöriga studenterna i 2015.

Mycket mer uppdelade

Skolorna är mycket mer uppdelade än vad de var förr, elever med svensk bakgrund och elever med annan bakgrund än svensk går oftare i olika skolor.

Det stora problemet är att elever med annan etnisk bakgrund än svensk går ut med sämre betyg än de elever som har svensk bakgrund.

En elev som är nyanländ i Sverige behöver förstås mer stöd till exempel med att läsa, men det ges tyvärr alltid inte. Genom att eleverna inte ges stöd blir de osäkra, känner sig hopplösa eller omotiverade till att studera. På grund av det kan vi förlora personer som kan utveckla samhället.

Får mer tid och stöd

Det finns också mycket större möjligheter för eleverna i de skolor som har bättre material och som satsar på elevernas vilja att lära sig, genom att eleverna får prova på nya saker och får mer tid och stöd för att utveckla sina erfarenheter.

Det beror mycket på skolans och kommunens ekonomi. Skolor med dålig ekonomi kan inte stödja sina elever och de får inte samma möjligheter som de rika skolorna.

Skillnaden mellan betygen mellan skolor har ökat sedan början av 1990-talet. Orsaken till det är att elever med samma bakgrund nu vanligtvis går i samma skola. Staten bör ge resurser till de skolor som har sämre ekonomi, så att eleverna får samma möjligheter.

Föräldrarnas utbildning

Dessutom spelar föräldrarnas utbildningsbakgrund en stor roll för hur elevens skolgång blir. Och det har gjort att skolor har blivit mer segregerade när det gäller elevernas förutsättningar. Föräldrarnas utbildningsbakgrund ska inte spela någon roll alls. Elever ska inte bli behandlade på ett sätt enbart på grund av deras föräldrars utbildning.

Alla elever har samma potential, oavsett bakgrund, etnicitet eller vilket område de bor i. En del kan tycka att elever känner sig mest bekväma med personer med likadan bakgrund som en själv. En lösning kan vara att skolor blandar elever med svensk bakgrund och elever med annan etnisk bakgrund, så att de känner sig mer bekväma tillsammans och inte känner sig utfrysta.

Samma möjligheter

Avslutningsvis är skolsegregation ett problem som måste stoppas. Staten borde ge mer resurser till skolor som verkligen behöver det, så att alla elever får det stöd de behöver. Skolor måste ta beslutet att blanda studenter med olika bakgrunder så att de får samma möjligheter.