De skenade kostnaderna och den usla säkerheten är inte de enda problemen med Slussenprojektet, skriver Peter Wallmark, gruppledare för Sverigedemokraterna i Stockholm. Foto: Sacharias Källdén/Stockholm stad

DEBATT: "Skenande kostnader är inte Nya Slussens enda problem"

Det fanns alternativ som hade varit betydligt mer kostnadseffektiva och som dessutom  hade bidragit till att utveckla Stockholms skönhet. Dessa alternativ valde man tyvärr bort, och tidsfönstret är nu stängt för överskådlig framtid. Det är sorgligt, det är ansvarslöst, och det är upprörande, skriver Peter Wallmark, gruppledare för Sverigedemokraterna i Stockholm om Nya Slussen.

  • Publicerad 11:36, 26 aug 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Bristen på ansvarstagande och skenande kostnader för stadens byggprojekt är något som Stockholms skattebetalare tyvärr verkar få vänja sig vid. Trots det så fortsätter de undermåliga upphandlingarna som kostar skattebetalarna hundratals miljoner i onödan oavsett vilka det är som styr i Stockholm.

Sverigedemokraterna var det enda parti som tydligt sa nej till Slussens ombyggnad i dess nuvarande form, det fanns alternativ som hade varit bättre, både ur ekonomisk- och säkerhetssynpunkt.

När beslutet togs att spränga in ett bussgarage i Katarinaberget röstade Sverigedemokraterna som enda parti nej. Vi påtalade också flera problematiska aspekter, som säkerheten. Säkerheten är också det som debatterats flitigast förrutom kostnadsökningarna, efter beslutet. En terminal djupt inne i Katarinaberget begränsar också kraftigt möjligheterna att utveckla och utöka terminalens kapacitet i framtiden. Det blir en inlåsningseffekt både för resenärerna och för Stockholms framtida tillväxt.

"Skyddsrum har glömts bort"

De skenade kostnaderna och den usla säkerheten är inte de enda problemen med Slussenprojektet. ”Stockholm har expanderat kraftigt. Det är brist på skyddsrum och vi ser att det behöver byggas fler i länet” säger Jan Wisén avdelningschef på avdelningen för utveckling av beredskap, MSB.

Trots att det är ett välkänt faktum att Stockholms stad har en stor brist på skyddsrum, så har ansvariga för projektet ”glömt bort” eller helt och hållet struntat i att komplettera med skyddsrum för att hålla kostnaderna nere. Katarinaberget är idealiskt för att just i samband med denna ombyggnad utöka det befintliga skyddsrummet för att täcka en del av det rådande behovet. Det nuvarande  skyddsrummet i Katarinaberget var stadens största skyddsrum för civilbefolkningen. Det byggdes mellan 1952 och 1957 och nyttjades som bilgarage i fredstid. När det stod färdigt var det världens största atombombssäkra skyddsrum och Europas största parkeringshus.

"Fanns andra alternativ"

Det senaste budet är att kostnaderna för den nya bussterminalen ökar med 727 miljoner. Totalkostnaden för hela Slussenprojektet tros nu hamna på över 13 miljarder kronor. En kostnad som med största sannolikhet kommer öka fram tills att ombyggnaden är klar. Det fanns alternativ som hade varit betydligt mer kostnadseffektiva och som dessutom hade bidragit till att utveckla Stockholms skönhet. Dessa alternativ valde man tyvärr bort, och tidsfönstret är nu stängt för överskådlig framtid. Det är sorgligt, det är ansvarslöst, och det är upprörande.

Peter Wallmark, gruppledare (SD) Stockholms stadshus