Sverigedemokraterna vill att fler rederier får möjlighet att etablera sig i skärgården. Foto: Maja Brand

DEBATT: Skärgården ska vara en plats för hemester året om

"Livet ute i vår unika skärgård ser väldigt annorlunda ut jämfört med livet för oss som bor på fastlandet. För oss är det självklart att miljön och människorna som bor där ska få sin egna skräddarsydda politik", skriver sju Sverigedemokrater från Stockholms skärgårdskommuner.

  • Publicerad 15:07, 3 jul 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Efter en mörk vinter följt av en prövande vår nalkas äntligen sommar och sol med hemmasemestrar, så kallade ”hemestrar”, i Stockholmsregionen när besökare och bofasta möts i vår unika skärgård. Kanske är det de ljumma fiskekvällarna i Roslagen, glassen på Sandhamn, stranden på Utö eller kvällspromenaden på Smådalarö som vi drömmer oss bort till. Oavsett måste skärgården värnas och utvecklas, vare sig den är en sommartillflykt eller ett hem året om.

Skärgårdsfrågorna måste komma upp på den politiska agendan och återigen är vi det enda partiet som presenterar ett alldeles eget förslagspaket för skärgården. Vi anser att en livskraftig skärgård måste präglas av lokalt småföretagande där den unika naturfloran, skärgårdsjordbruket och de kulturhistoriska miljöerna i anknytning till de gamla hembygdsgårdarna ska stå i centrum – som en förmedlare av dåtidens och nutidens levnadsätt och traditioner. Möjligheten till näringsliv ska finnas året runt, genom att utöka möjligheten för varutransport med den regionala godstransporten till samtliga månader och inte bara under ett fåtal. En attraktiv skärgård kräver tillgänglig kollektivtrafik där regionala båtfärjor går oavsett årstid. Samtidigt måste fler rederier ges möjligheten att köra alternativa rutter mellan öarna, efter efterfrågan hos skärgårdsborna.

Skärgårdens unika naturmiljö ska förvaltas. Bättre avfallssortering och effektivare vattenreningsverk måste till för att minska övergödningen och algblomningen som förstör vattnet för såväl människa som andra djur. Fiskbestånden måste bli rikare, där både småskaliga yrkesfiskare och sportfiskare ska ha företräde framför de massiva industritrålarna. Säl- och skarvpopulationerna har vuxit explosionsartat på bekostnad av fiskenäringen och måste minska, samtidigt behöver trålningsförbud utökas från fyra till tolv sjömil, där de småskaliga yrkesfiskarna undantas medan förbudet särskilt riktas mot de stora och ohållbara industritrålarna.

En livskraftig skärgård kräver en sjukvård i världsklass. Sjukvården präglas i dag av långa resvägar och en otillgänglig akutvård. Många av oss minns hur en skärgårdsbo som blev allvarligt sjuk 2017 inte fick sin akutvård i tid när ambulanshelikoptern inte kunde lyfta, efter omplacering från Värmdö till Norrtälje. Detta får aldrig hända igen, och därför måste helikoptern flytta tillbaka omgående samtidigt som tillgängligheten i norr inte får försämras.

Vi vill att skärgården ska vara en plats för hemester året om, och då krävs större insatser för en akutsjukvård i tid, tillgänglig båtpendling och ett bevarande av den fantastiska naturmiljön. Livet ute i vår unika skärgård ser väldigt annorlunda ut jämfört med livet för oss som bor på fastlandet. För oss är det självklart att miljön och människorna som bor där ska få sin egna skräddarsydda politik.