Gulan Avci (L). Foto: Pressbild

Debatt. Skapa fler förturslägenheter för våldsutsatta

"I Stockholm fick tre av fyra våldsutsatta nej på sin ansökan om att få flytta till ett annat boende de första fyra månaderna i år. Ett underbetyg för staden", skriver Gulan Avci (L).

  • Publicerad 14:54, 30 maj 2018

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Varje människas frihet spelar roll. Hedersproblematik och våld i nära relationer är några av de största feministiska utmaningarna, och måste prioriteras högre i kampen för jämställdheten. Att kvinnor som blir misshandlade av sina partners, eller unga vars frihet och integritet kränks i hedersnormers namn, inte får bättre hjälp från samhället är oacceptabelt och måste bekämpas.

Men i Stockholm fick tre av fyra våldsutsatta nej på sin ansökan om att få flytta till ett annat boende de första fyra månaderna i år. Det finns bara ett litet antal förturslägenheter, och om dem är det sorgligt nog en hård konkurrens. Även om det har blivit bättre på sistone, är det fortfarande ett underbetyg åt Stockholms stad att vi inte kan hjälpa personer som blir misshandlade i sina relationer och som behöver akut skydd för sina och kanske sina barns skull.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Hjälpen måste komma snabbare och den måste finnas tillgänglig när den behövs. Vi liberaler föreslår nu att Stockholms stad ska öronmärka runt hundra bostäder av de som förmedlas, till personer som utsätts för våld i nära relationer, med målet att det alltid ska finnas en lägenhet tillgänglig för den som är i ett helt akut behov av skydd undan partner- eller hedersvåld. Vi vill också bland annat se att varje våldsutsatt kvinna ska ha möjlighet att prata med en särskild handläggare, och inte tvingas prata med flera olika myndighetskontakter.

Det finns flera aspekter som behöver ses över för att fler som behöver ska få förturslägenhet. Ett problem är exempelvis att många som behöver en förturslägenhet får nej eftersom de antas ha möjlighet att själv lösa sin boendesituation. Marginalen blir hårfin mellan att klara de ekonomiska kraven och inte anses ha möjlighet att själv hitta en bostad. I andra fall har kvinnor fått nej på grund av att en polisanmälan inte är gjord. Men ibland är det ett svårt steg att ta för en som lever i utsatthet. Bedömningsgrunderna måste ses över och samarbetet mellan bostadsförmedlingarna i landet, liksom samarbetet mellan staden och kvinnojourerna, behöver bli bättre för att alla ska ha någonstans att vända sig.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

En kvinna som blir slagen av sin sambo, eller en tonåring som löper risk för våld från familjemedlemmar för att hon vill leva på sina egna villkor och inte släktens. Människor i sådana situationer måste kunna lita på att samhällets skyddsnät finns där för dem, att deras rättigheter spelar roll. När de som det är meningen att man ska kunna lita på, som ens partner eller ens familj, istället utgör ett hot – då måste man kunna få hjälp. Då ska samhället hjälpa, bättre än idag.