"Min fråga till Björn Söder är, vad är nästa steg", säger Jessica Johnson, distriktsordförande Liberala Kvinnor Stockholms län.

Debatt: Ska kvinnor mordåtalas Björn Söder?

Björn Söders (SD) skriftliga fråga till statsrådet Isabella Lövin om ministern avser att verka för att få ned antalet aborter i världen, har fått Jessica Johnsson, Liberala kvinnor att reagera. "Min fråga till Björn Söder är, vad är nästa steg – predika sexuell avhållsamhet?"

  • Publicerad 10:43, 27 jan 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Björn Söder anklagade i förra veckan kvinnor för att döda 42 miljoner ofödda i världen i en skriftlig fråga till Isabella Lövin, där han utkräver henne att redovisa hur hon tänkte minska ’morden’ och se till att inte aborter används som preventivmedel. Skambeläggandet hade Söder hämtat in från den kristna tidningen Världen idag som rapporterade om vanligaste dödsorsaken på jorden under 2020.

Söder fick sedan backa när han fick en tillrättavisning av Jomshof som sa att det ”inte finns någon anledning att uttrycka sig så” DN varpå frågan i riksdagen drogs tillbaka. Till sitt försvar säger Söder i Aftonbladet att han menade att aborter ska förebyggas med information ”om vilka påfrestningar och faror” aborter innebär för kvinnor. Det han inte förklarade var vad han menar med att aborter är den vanligaste dödsorsaken, att abort är att döda en ”ofödd” och varför i så fall SD vill dra tillbaka sex- och samlevnadsundervisningen i Sverige.

Vill begränsa undervisning

Det krävs en viss sorts inbillad föreställning om medfött berättigande att ondgöra sig över antalet aborter i världen, när SD samtidigt kraftigt vill begränsa sex- och samlevnadsundervisningen i sin senaste budget. Sexualkunskapens införande på skolschemat är utan konkurrens den enskilt största insatsen i att minska antalet ofrivilliga graviditeter i Sverige. Antalet ofrivilliga graviditeter och aborter har minskat drastiskt sedan dess. Varför Söder frågar Lövin varför inte det görs mer preventivt arbete mot ofrivilliga aborter utomlands, medan hans parti samtidigt vill dra in den preventiva åtgärden i Sverige framstår som obegriplig. Det vittnar om kunskapsförakt och att fakta som inte passar nationalisters och populisters verklighetsbeskrivning ska gallras ur skolor, bibliotek och samhälle om de får som de vill.

Vill ha mer sexuell rådgivning

Liberala Kvinnor har i decennier jobbat för mer sexuell rådgivning, mer sex- och samlevnads undervisning i skolan och på lärarhögskolan med fokus på samtycke, säkerställa tillgång till preventivmedel och reproduktiv hälsa för att minska uppkomsten av ofrivilliga graviditeter, i Sverige, Europa och världen. Liberala Kvinnor Stockholms län har i flera år demonstrerat för kvinnors rätt till möjligheten till säker abort för kvinnor i Polen, Sverige och världen, när eller om de behöver det. Tyvärr måste vi nu intensifiera den kampen när högerkonservatismen, högernationalismen och extrem populism sprider sig och får allt djupare fäste i Sverige och världen med sin förvrängda världsbild och hotar kvinnors reproduktiva hälsa och bestämmande över sin egen kropp.

Ska kvinnor mordåtalas?

Min fråga till Björn Söder är, vad är nästa steg, att predika sexuell avhållsamhet som Trump genom gag rule och PiS i Polen, begränsa tillgången och rätten till preventivmedel eller är det bara viktigt att skambelägga kvinnor som av oss inte kända omständigheter behöver genomgå en abort genom att kalla det mord, för jag vet inte hur att ”döda ofödda” ska förstås på något annat sätt. Ska kvinnor mordåtalas Björn Söder?

Det är bra att Sverigedemokraterna åter visar sina rätta intentioner och hur de ser på människors och kvinnors reproduktiva rättigheter, oavsett hur mycket de ”städar upp” retoriken som Ulf Kristersson härförleden sa och snyggar till förslagen för att andra partier ska ta dem på allvar. Det bör alla och envar inse som vill ta stöd av och samarbeta med SD, att detta är priset.

Man brukar säga att en demokrati utmärker sig genom hur den behandlar kvinnor och barn. Jag vill hävda att den principen även gäller den politik partier driver och har i sina principprogram.