Danderyds invånare kan vara på väg att skapa en sämre skola menar de bägge lärarförbunden i kommunen. Foto: Mostphotos

Debatt: Ska Danderyd ha halvtomma skolor eller utbildade lärare?

Lärarförbunden i Danderyd varnar för en farlig utveckling. Flera föräldrar ser till sin egen skola men att rädda en halvtom skola i Djursholm kan innebära att en lärare måste sluta i Enebyberg menar de.

  • Publicerad 16:22, 6 nov 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Danderyd kommuns ekonomiska tillstånd är nog inte okänt för någon kommuninvånare vid det här laget. Det har förekommit protester mot att stänga vissa skolenheter samt att slå ihop till större. Som föräldrar eller anhöriga kan vi nog alla sympatisera med idén om den gemytliga, lilla närliggande skolan.

Det som ännu saknats i debatten kring, eventuella, nerläggningar och sammanslagningar är lärarperspektivet.

Vi har idag en enorm lärarbrist, både nationellt som regionalt. Denna situation har ingen lösning i sikte.

Behålla halvtomma skolor ingen lösning

Att då ”rädda” kvar halvtomma skolor, skolor som helt enkelt saknar elever är ingen lösning för att behålla de utbildade lärare som nu arbetar där. Varje elev genererar en summa pengar, detta används till att betala lokaler samt till lärarlöner.

Få elever innebär färre resurser.

Elever i behov av stöd kan omöjligen få det och det går ut över elever samt lärare. Läraren tvingas helt enkelt att prioritera. Sin hälsa eller att se sig om efter annat.

Danderyd kommuns geografiska uppdelning spelar även den en roll. I vissa områden finns många barn, i andra färre. På så sätt fördelas även resurser till de olika enheterna.

Vill behålla kvalificerade lärare

Farhågan som vi inom de två lärarförbunden hyser är att om man inte ser över lokalerna så finns det bara ett övrigt alternativ att nå en budget i balans, nämligen att se över antal utbildade lärare inom hela kommunen.

Situationen som då kan uppkomma är att det, trots att det redan saknas resurser fullt ut, kan bli att fastanställda lärare får lämna och arbetsbördan övertas av de kvarblivande som i sin tur kan börja röra på sig till andra kommuner eller helt byta bana.

Lärarförbunden kräver att de ekonomiska resurserna fokuseras på elever och lärare än till tomma lokaler.

/Rasmus Bergström

För Lärarnas Riksförbund Danderyd

Anita Mellberg

För Lärarförbundet Danderyd 

Majoritetens besked: Samtliga skolor i Djursholm blir kvar