Skyltarna som trafikkontoret har satt upp gillas inte av Transportstyrelsen. Foto: Sacharias Källdén

DEBATT. SD: Miljöpartiet utökar trafikkaoset i Stockholm

"Det vi ser efter fem och ett halvt år av miljöpartistiskt inflytande över Stockholms infrastruktur och miljöfrågor är ett utökat trafikkaos till väldigt höga kommunala kostnader", skriver Peter Wallmark (SD).

  • Publicerad 17:33, 24 feb 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

För att få komma till makten och få till ett majoritetsstyre i Stockholms stad efter valet 2018, tog Alliansen under ledning av Moderaterna hjälp Miljöpartiet och deras mandat. Liksom den förra rödrosa majoriteten gavs frågorna om miljö och infrastruktur till Miljöpartiet. Detta trots att den politik som fördes den förra mandatperioden gjort det svårt för alla trafikslag utom möjligtvis för cykeln.

Det har satsats på dyra projekt utan någon som helst konsekvenstänk, projekt som senare har blivit kostsamma och farliga fiaskon. Nu senast var det idén om dubbelriktning av enkelriktade gator för cyklister. En idé som inte bara visade sig vara farlig, utan också olaglig.

Staden skyltar om för dubbelriktning.

Staden konstaterar att skyltningen var svår att förstå för bilister och därmed livsfarliga för cyklister.

Staden skyltar om igen.

Länsstyrelsen konstaterar att den nya skyltningen är olaglig.

Transportstyrelsen konstaterar att dubbelriktning för cyklister på enkelriktade gator, är trafikfarligt.

Staden skyltar om igen.

Vad detta haveri har kostat Stockholms skattebetalare får jag lov att återkomma till.

Ett annat beslutat och genomfört projekt som kostat och kostar, skattebetalarna många miljoner utan att ha någon påvisbar nytta för miljön, är den utökade miljözonen på Hornsgatan. Trafikkontoret och miljöförvaltningen sågar förslaget i en rapport där de också konstaterar att det är väldigt höga kostnader och en ytterst marginell nytta med miljözon klass 2 på Hornsgatan. Stockholms trafikdirektör Jonas Eliasson, chef för trafikkontoret vid tillfället, fick sparken efter att ha levererat rapporten och miljözonerna infördes.

Det vi ser efter fem och ett halvt år av miljöpartistiskt inflytande över Stockholms infrastruktur och miljöfrågor är ett utökat trafikkaos till väldigt höga kommunala kostnader. Vad detta löpande kostar stockholmarna och Stockholms företagare i pengar och besvär torde vara oöverstigliga. Ett starkt SD efter nästa val verkar vara den enda medicinen för att få bukt med eländet. Annars riskerar vi att de rödgröna och alliansen skickar Miljöpartiet mellan sig för att få komma till makten. Glöm inte det nästa gång det är dags att gå till valurnorna.