Platsen som enligt SD är olämplig. Foto: Sverigedemokraterna

DEBATT. SD: Kommer bli trafikkaos runt nya Nobel Center

"Hur många miljoner stadens skattebetalare kommer att sponsra stiftelsens våta dröm om ett eget hus bör meddelas de som betala", skriver Peter Wallmark (SD).

  • Publicerad 09:55, 10 feb 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Den nya placeringen av Nobel center som presenterades i veckan av stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson och Nobelstiftelsens VD Lars Heikensten, är lika olämplig som det tidigare förslaget, Blasieholmen. Turistbussarna ska nu trängas med den ökande busstrafiken från Värmdö på den hårt trafikerade Stadsgårdsleden.

Slussen är en central plats, men det betyder inte att allt måste klämmas in just där, särskilt verksamheter som Nobel Center som är beroende av stora ytor för omfattande logistik. Staden har också antagit ett mål om att utveckla tillgängligheten för allmänheten på stadens kajer, vilket inte är förenligt med det nya förslaget.

Nobelstiftelsens nya plan för Nobel Center

Staden bidrar med att upplåta marken, men också genom att kompensera Atrium-Ljungberg för att de avstår sin markanvisning till förmån för Nobelstiftelsen. Hur många miljoner stadens skattebetalare kommer att sponsra stiftelsens våta dröm om ett eget hus bör meddelas de som betalar, Stockholms skattebetalare, omedelbart.

Majoritetens förslag på placering får stöd av Socialdemokraterna. Det är intressant, men inte förvånande, att de gör gemensam sak. Deras väljarförakt blev tydligt vid manifestationen på Nybroplan strax innan valet 2018 där moderaten Joakim Larsson meddelade att de som inte önskade ett Nobel Center på Blasieholmen kunde rösta på ett annat parti. Socialdemokraten Valeskog å sin sida hotade med att om det inte blir ett bygge på Blasieholmen kunde Stockholm gå miste om ett Nobel Center i huvudstaden.

Nobel Center ska byggas vid Slussen

Det finns en betydligt bättre plats, nämligen Brunnsviken. Ett förslag som tidigare har förts fram som passande från flera håll. Där finns de ytor som ett Nobel Center behöver.

När majoriteten gör gemensam sak med den rödarosa oppositionen är Sverigedemokraterna det enda trovärdiga oppositionspartiet i Stockholms stadshus. Vi står fast vid att staden ska utvecklas varsamt och med eftertanke.

Staden: Då kan Nobel Center börja byggas