Susanne Nordling (MP). Foto: Fredrik Hjerling/Pressbild

DEBATT. SD gör allt för att motverka integration

"Vad SD vägrar vilja se är att alla vinner på att alla blir friskare, och alla vinner på att ojämlikheten i hälsa minskar", skriver Susanne Nordling (MP).

  • Publicerad 14:48, 10 feb 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Sverigedemokraterna vill bromsa integrationen och de vill hindra människor från en god hälsa och därmed en rejäl chans att etablera sig. Integrationsproblematiken används ofta i debatten som en orsak till varför vi inte kan ta emot fler människor som idag lever i krig. 

Det finns en modell för att beräkna hur ekonomiska resurser ska fördelas i vården. Modellen kallas CNI vilket står för Care Need Index, och är framtagen för att så långt det går göra vården rättvis. Det här är unikt och innebär bättre resurser till förebyggande och hälsofrämjande arbete, vilket är bra både för individer och ur ett strikt ekonomiskt perspektiv. Systemet gynnar särskilt äldre och vårdcentraler med med många äldre, exempelvis i Norrtälje, en kommun med stora vårdbehov. 

En parameter i detta system är att vårdcentraler med patienter som nyligen kommit till Sverige ska ges mer resurser. En ersättning som finns enbart för att skapa resurser till tolkar. Att förvägra människor tolk är ju gammal hederlig SD-politik som flera andra partier sedan försöker ta efter. Det är en fruktansvärd politik, som direkt drabbar den som är sjuk. Det kan vara en äldre som är född i annat land, kanske Finland, som börjar tappa sitt andraspråk Svenska, det kan vara mamma som just kommit till Sverige och ännu inte hunnit lära sig svenska. När hon är sjuk vill inte SD att hon ska kunna förklara hur hon mår, var hon har ont, eller kunna berätta om tidigare sjukdomar.

Vi vet att kommunikation, förmåga att utgå ifrån patientens behov är helt avgörande för en god vård. För att ge patienterna rätt vård och för att minska patientskador. Detta ifrågasätter SD. Vi ser detta hända med regelbundenhet. Vad SD vägrar vilja se är att alla vinner på att alla blir friskare, och alla vinner på att ojämlikheten i hälsa minskar. I en interpellation i fullmäktige ifrågasätter Sverigedemokraterna rätten till tolkar. 

SD:s förslag innebär att personalen som arbetar med patienter med stora vårdbehov kommer få mindre resurser och en tuffare arbetsmiljö. Med direkt verkan kommer det också innebära att fler personer blir mer sjuka och därför kommer hamna på våra akutsjukhus, istället får att få rätt och snabb vård i primärvården. SD-politik skadar människor som flyttat till Sverige som de menar inte ska få adekvat vård, det skadar också ekonomin i vårt sjukvårdssystem. 

God vård är en självklar väg till en god integration, för individen, men också för hela familjer. För Miljöpartiet är det självklart att vi ska hålla ihop samhället då är jämlik vård en självklarhet. Det finns inga alternativ.