Peter Wallmark (SD) vill avskaffa vägtullarna tillfälligt. Foto: StockholmDirekt/Stockholms stad

DEBATT. SD: Avskaffa vägtullarna i coronakaoset

"Extra ordinära händelser kräver också extra ordinära åtgärder, därför är det nödvändigt att lägga bort partipolitiken och enas brett om en strategi för att bekämpa viruset", skriver Peter Wallmark (SD).

  • Publicerad 08:46, 16 mar 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Situationen i vår stad blir alltmer ansträngd i takt med att fler blir smittade av coronaviruset. Stockholms kommunfullmäktige har som stadens högsta beslutande organ ett särskilt ansvar gentemot stockholmarna.

Det är snart ingen som inte har vidtagit någon form av åtgärd för att undvika att bli smittad. Extra ordinära händelser kräver också extra ordinära åtgärder, därför är det nödvändigt att lägga bort partipolitiken och enas brett om en strategi för att bekämpa viruset.

Sverigedemokraterna vill att styret i staden kommer överens om vilka insatser som kan införas för att minska smittspridningen. Att tillfälligt ta bort miljözoner och vägtullar är två förslag för att få fler att ta bilen för att minska belastningen på kollektivtrafiken. Färre utsätts då för smitta, även personalen som under en arbetsdag träffar väldigt många människor.

I Danmark rekommenderar myndigheterna folk att undvika kollektivtrafiken, men här i Stockholm har ingen sådan rekommendation ännu gått ut. Det är sent, men ännu finns det tid till att samlas  över partigränserna. Vi har två val; antingen reagerar vi snabbt och resolut, eller så står vi och tittar på medans smittan breder ut sig.

Det är bättre att göra för mycket än för lite och förbereda sig för det värsta men hoppas på det bästa. Vi måste göra allt vi kan för att minimera effekterna och spridningen av coronaviruset. Det finns inget som blir fel om vi genomför de här två förslagen och jag hoppas att vi kan få en bred samling kring vilka åtgärder som är relevanta. Nu behövs mod och handlingskraft. Är ni med?