Anna Sehlin (V) regionråd i opposition Region Stockholm. Foto: Pressbild

DEBATT: Sänk priset på SL-kortet – låt barn och pensionärer åka gratis

Sänk priset på SL-kortet och låt barn, ungdomar och pensionärer få resa utan avgift året om. Inför flygstopp för politiker och satsa på en stor utbyggnad av cykelbanor i hela regionen, skriver Vänsterpartiet i Region Stockholm om deras budgetförslag.

  • Publicerad 10:51, 13 nov 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Miljöpartiets Tomas Eriksson vill att fler ska resa kollektivt men ändå gör han det dyrare. Snart kommer ett månadskort att kosta 1 000 kronor. Det är redan många som tycker att SL-kortet är för dyrt.

Nu höjs priset på SL-kortet igen

För den som tar tåget ut i Europa är det lätt att se att stad efter stad nu sänker priset på kollektivtrafiken. Luxemburg inför gratis kollektivtrafik, Tallin ochfranska Dunkerquehar redan gjort det. I Berlin reser elever fritt och i Wien kostar det 1 euro om dagen.Ett årskort i Wien kostar 365 euro, vilket motsvarar en månadskostnad på 350 kronor. Det är alltså tre gånger dyrare att resa med kollektivtrafiken i Stockholm.

Vänsterpartiets mål är att all kollektivtrafik ska vara avgiftsfri. Den blir inte dyrare, frågan är vem som ska betala. Nu finanserias SL-trafiken till hälften med skatten och resten med avgift.Om all kollektivtrafik skulle finansieras med skatten så blir det mer jämställt och jämlikt. Det är främst kvinnor, unga och låginkomsttagare som åker kollektivt. Manliga höginkomsttagare är de som kör mest bil.Med fri kollektivtrafik slipper vi biljettkontroller, spärrar och biljettförsäljning.

V: Bygg "cykelmotorvägar" i Stockholm

De som tjänar under 60 000 kronor i månaden tjänar på en avgiftsfri kollektivtrafik rent ekonomiskt. Givetvis tjänar alla på att fler åker kollektivt. Ju fler som ställer bilen och istället reser kollektivt eller cyklar desto lättare kan vi nå klimatmålen Transporter står för den största delen av utsläppen i Stockholm.

Sänker priset på SL-kortet

I vår budget har vi finansierat en sänkning av SL-kortet till 2018 års nivå. Ett månadskort kostar då 860 kronor.Barn och ungdomar ska resa fritt upp till 18 år hela året. Pensionärer ska få resa fritt i lågtrafik och SL-kortet ska gälla på skärgårdsbåtarna året om. De som reser med färdtjänst och rullstolstaxi ska givetvis få resa lika mycket som alla andra.För att finansiera en billigare kollektivtrafik vill vi höja skatten med 30 öre.

Vi vill också införa flygstopp för alla politiker och tjänstemän i Region Stockholm för södergående inrikesresor.Det tar lika långt tid att åka med tåg som flyg mellan Stockholm och Göteborg. En flygresa Stockholm-Göteborg genererar koldioxidutsläpp som motsvarar 40 000 tågresor. Vi uppmanar alla politiker att lyssna på de miljontals ungdomar som strejkar för klimatet. Det är hög tid att fatta beslut så att vi når Parisavtalet.

DEBATT: "Alla kan inte cykla till jobbet"

För att minska bilåkandet behöver vi bygga ut cykelnätet. Varannan stockholmare kan cykla till jobbet på mindre än en kvart och sju av tio kan cykla till jobbet på under en halvtimme. 95 procent säger att de kan cykla längre än 5 km. Om vi ska få fler att cykla behövs det fler cykelvägar som hänger ihop över kommungränser. De ska vara breda, säkra och snöröjda. Vi vill implementera den regionala cykelplanen.

Vi undrar om miljöpartiet och den moderatledda koalitionen i Region Stockholm lyssnar på klimatrörelsen. Sänk priset på SL-kortet, sluta flyga och satsa på cykling.

Anna Sehlin (V) regionråd i opposition Region Stockholm