Tjänstemän på Svenska Bostäder har tagit emot mutor för att sälja olagliga kontrakt, bolaget har dolt förekomsten av radon och börjat bygga utan tillstånd i Norra Ängby, skriver LUF-företrädarna Martin Norrby och Carl Sträng. Foto: Mostphotos/Pressbild LUF

Debatt: Sälj ut alla Stockholm stads bostadsbolag

Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder åstadkommer ingen social omfördelning, de når inte sina övriga mål och har uppvisat exempel på korruption och fusk. Därför bör alla tre bolagen säljas, skriver två företrädare för Liberala ungdomsförbundet i Storstockholm.

  • Publicerad 06:15, 5 nov 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

En blandning av dålig insyn, närhet till makten, stora pengar och bristande politiskt ansvarsutkrävande skapar en grogrund för oriktiga beslut.

Det som brukar benämnas “allmännyttan” i den offentliga debatten är inte till nytta för allmänheten. Stockholm Stads skulder på 65,9 miljarder kronor innebär höga räntekostnader som skattebetalarna får stå för år ut och år in.

Staden äger samtidigt tre olika bostadsbolag (Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder), som tillsammans innehar 74 000 bostäder, med ett marknadsvärde på 139 miljarder.

Göra staden skuldfri

Att sälja ut bara ett av dessa tre bolag skulle vara nog för att göra staden skuldfri. Det skulle göra det möjligt för oss att sänka kommunalskatten – en av de skatter som slår allra hårdast mot låginkomsttagare.

Men behövs inte bolagen för att ge bostäder till personer som inte har råd att skaffa en bostad på den privata marknaden?

Förvisso skulle en omfördelning vara legitim ifall de som bodde i hyresrätterna var i större behov av ekonomisk hjälp än dem som bor hos privata värdar. Dock finns det inga belägg som stöder den idén.

Ingen omfördelning

Utan det är snarare så att de kommunala bostadsbolagen i lika hög grad som andra aktörer erbjuder hyresrätter till resursstarka individer. De kommunala bostadsbolagen har inte någon omfördelande funktion, utan fungerar som vilket annat bostadsbolag som helst. Vill man ha omfördelning så kan det lösas med social housing och bidrag.

Om staden hade investerat sina pengar någon annanstans hade man fått större avkastning. Detta eftersom flera kartläggningar visar att avkastningen från kommunala bostadsbolag inte är marknadsmässig.

Vårdslöshet med skattepengar

Flera förlustaffärer efter varandra gör att hyresgästernas och skattebetalarnas pengar hanterats vårdslöst. Ett exempel är att i ett sjuårigt avtal fick hyresgäster i bostadsbolagen betala mångdubbla avgifter för bredband helt i onödan.

Vidare har Svenska bostäder sponsrat fotbollsklubbar med över en miljon kronor utan någon direkt fördel för hyresgästerna. Staden är helt enkelt inte bra på att driva bolag.

Sverige har en låg förekomst av korruption och mutor men när det kommer till kommunala bolag sticker vi ut. Forskning visar att en majoritet av korruptionen sker i de kontexterna. En hög grad av bolagisering i en kommun korrelerar med både högre kommunalskatt och ökad korruption enligt flera studier.

Mutor och fusk

En blandning av dålig insyn, närhet till makten, stora pengar och bristande politiskt ansvarsutkrävande skapar en grogrund för oriktiga beslut. Stockholms bostadsbolag är inga undantag. Det finns flera exempel på uppenbara brister såsom mutor och fusk.

Bland annat tog tjänstemän på Svenska bostäder emot mutor för att sälja olagliga kontrakt. Det var samma år som samma bolag dolde förekomsten av radon. Detta bolag började även bygga utan tillstånd i Norra Ängby.

Det kan också nämnas att Familjebostäder AB inte berättade för byggnadsarbetare om förekomsten av asbest i deras arbetsmiljö. Allt detta trots att bolagen säger sig värna rättvisa regler.

Sälj alla tre

Genom de kommunala bostadsbolagen försöker staden uppnå flera mål på en gång. God ekonomisk avkastning, större makt och insyn i bostadsmarknaden samt socialt arbete inom bostadspolitiken. Man misslyckas med alla dessa mål och dessutom innebär det hela stora kostnader för stockholmarna.

Vi anser därmed att staden borde sälja ut inte bara ett, utan alla tre av sina bostadsbolag.