Ett marknadstänk inom skolan leder till vinnare och förlorare. Så kan vi inte ha det, skriver Lina Axelsson Kihlblom (S), skolminister och Kadir Kasirga (S), oppositionsborgarråd i Stockholm. Foto: Mostphotos/Pressbild/Mitt i

Debatt: Så tar vi tillbaka kontrollen över skolan från marknaden i Stockholm

Vinstjakten inom skolan leder till sämre lärartäthet, lägre löner och glädjebetyg. Det är dags att ta tillbaka kontrollen över skolans utveckling från marknaden. Vi vill förbjuda vinstuttag och göra om skolpengen i grunden, skriver skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) och oppositionsborgarrådet Kadir Kasirga (S).

  • Publicerad 06:15, 11 jan 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Forskning har visat hur dagens orättvisa kösystem till friskolorna bidrar till ökade klyftor och segregation.

Vi socialdemokrater vet att skolans roll är viktig. Vikten av kunskaper, lära sig umgås med andra och förstå demokratin i samhället är centrala delar av skolan uppdrag. Det är det våra skattepengar ska gå till. Men så ser det inte ut idag.

Lärare och rektorer har pekat på hur vinstjakten leder till sämre lärartäthet, lägre löner och glädjebetyg. Offentliga utredningar har klargjort hur skolpengens utformning överkompenserar friskolor för ett ansvar de inte har och ekonomiskt dränerar de kommunala skolorna. Forskning har visat hur dagens orättvisa kösystem till friskolorna bidrar till ökade klyftor och segregation.

Obegränsade vinstuttag

Svensk skola är unik med att tillåta obegränsade vinstuttag på skattepengar. De högerkonservativa partierna och de vinstdrivande skolkoncernerna blir allt mer ensamma om att försvara det experiment Moderaterna drev igenom på 90-talet.

Ett marknadstänk inom skolan leder till vinnare och förlorare. Så kan vi inte ha det. Socialdemokraterna vill därför:

1. Förbjuda vinstuttag ur skolan. De gemensamma skattepengar vi investerar i skolan ska gå till elever och lärare, inte privata vinster.

2. Skolpengen ska göras om i grunden. Resursfördelningen ska ta större hänsyn till fasta kostnader och kompensera kommunala skolor för det större samhällsansvar de har.

3. Kommuner ska kunna säga nej till onödiga nyetableringar av friskolor. Elevernas behov ska styra var, hur och när en skola öppnar – inte skolkoncernernas vinstjakt. 

4. Offentlighetsprincipen ska även gälla friskolor, information om offentligt finansierad skolverksamhet inte göms undan som affärshemligheter. 

5. Skolvalet ska bli rättvist. En gemensam antagning behöver införas, friskolor ska inte få fortsätta använda orättvis kötid som urvalskriterium.

6. Ägar- och ledningsprövningen ska skärpas ytterligare så att skolor aldrig ska kunna drivas eller ta emot resurser från aktörer med kopplingar till kriminalitet eller extremism. 

Åter bäst i världen

Samhället ska ta tillbaka kontrollen över skolans utveckling från marknaden. Svensk skola ska återigen bli bäst i världen. Då måste våra barns rätt till en god utbildning gå före vinstjakt.